مشاوره و تجهیز

موارد بیشتر

افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

آموزش و نگهداری تعمیر تجهیزات پزشکی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
راهبرد بازرگانی مهراد
ایران
ایران 88512962-3
سامان تجارت
ایران
ایران 44075067

تبلیغ شماره 1 در گروه آموزش و نگهداری تعمیر تجهیزات پزشکی
اینجا جای تبلیغ شماست

تجهیز واحد CSSD

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مانا صنعت سلامت
ایران
ایران 33678538-77982014

تبلیغ شماره 1 در گروه تجهیز واحد CSSD
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی اتوکلاو

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مانا صنعت سلامت
ایران
ایران 33678538-77982014

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی اتوکلاو
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی پمپ سرنگ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی پمپ سرنگ
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی فشارخون سنج

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز طب فن آوران
ایران
ایران 66491904-5

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی فشارخون سنج
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی مونیتورینگ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی مونیتورینگ
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی ابزار جراحی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترو صنعت کاویان
ایران
ایران 88683361

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی ابزار جراحی
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی اکوکاردیوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
راهبرد بازرگانی مهراد
ایران
ایران 88512962-3

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی اکوکاردیوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی ECG

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی ECG
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی پالس اکسیمتر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی پالس اکسیمتر
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی پمپ سرم

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی پمپ سرم
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی تجهیزات بیمارستانی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارسا پویش درمان
ایران
ایران 88401043-88471895

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی تجهیزات بیمارستانی
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی ترالی و تخت

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی ترالی و تخت
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی ساکشن

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سترگ آرمان
ایران
ایران 44249048-44208463-09124019033

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی ساکشن
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی سونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
راهبرد بازرگانی مهراد
ایران
ایران 88512962-3

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی سونوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

تعمیرات و قطعات یدکی سیستم های اندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترو صنعت کاویان
ایران
ایران 88683361

تبلیغ شماره 1 در گروه تعمیرات و قطعات یدکی سیستم های اندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

تهیه و پیاده سازی استانداردهای تجهیزات پزشکی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پژوهان
ایران
ایران 88783416 88651685

تبلیغ شماره 1 در گروه تهیه و پیاده سازی استانداردهای تجهیزات پزشکی
اینجا جای تبلیغ شماست

خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آروین تندیس راد
ایران
ایران 051-38557198-09151251879

تبلیغ شماره 1 در گروه خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان
اینجا جای تبلیغ شماست

طراحی بخشهای مختلف بیمارستانی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
ایران
ایران 88908902-3
آماج درمان
ایران
ایران 77722892 _ 36601223-5
تسکین پرس خاورمیانه
ایران
ایران 88944221
تکنوع خاورمیانه
ایران
ایران 88486208-10
روهینا بهگر تجهیز
ایران
ایران 55749540-1
زمر
ایران
ایران 88846827-8

تبلیغ شماره 1 در گروه طراحی بخشهای مختلف بیمارستانی
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آذران امیر طب
ایران
ایران (041)35554639
آرایه زیستی پیشرفته
ایران
ایران 88761885، فکس: 88768905

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمان تجهیز
ایران
ایران 22886253 - 6

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آروین تندیس راد
ایران
ایران 051-38557198-09151251879
آریا پرتو درمان
ایران
ایران 88748292
آریان تجهیز آبنوس
ایران
ایران 88908902-3

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آماج درمان
ایران
ایران 77722892 _ 36601223-5

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اسطوره طب پارس
ایران
ایران 88041764-6
امیران پزشکی پارس
ایران
ایران 88511913-15
ایمن افزار شایگان
ایران
ایران 66909295-9

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بازرگانی خانه سازی ایران
ایران
ایران 88650905-29,88650961-2

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بازرگانی نوروزی
ایران
ایران 88621826
پارسا پویش درمان
ایران
ایران 88401043-88471895
پژوهش معیار تجهیز
ایران
ایران 8870134۰ 88707890

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکنوع خاورمیانه
ایران
ایران 88486208-10

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تهران الکتریک
ایران
ایران 88879137-9
دلشید
ایران
ایران 88725155
روهینا بهگر تجهیز
ایران
ایران 55749540-1

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سامان تجارت
ایران
ایران 44075067

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ستاره پیشتاز خاورمیانه
ایران
ایران 44488022(5خط)

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سها گسترش پایا
ایران
ایران 88830267- 88845161
طب افزار دماوند
ایران
ایران 88272919-88262288

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فرادید آزما آرمان
ایران
ایران 22302543-22302594
مهدادطب
ایران
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
اینجا جای تبلیغ شماست

مشاوره مدیریت کیفیت ISO13485 و ISO 8999

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارس سینوهه پاد
ایران
ایران 02174676 22890996

تبلیغ شماره 1 در گروه مشاوره مدیریت کیفیت ISO13485 و ISO 8999
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.