ارتوپدی


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آبتین کنترل شرق
vims
فرانسه 021-22580958,(051)38481594
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Medin
Chek 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طب کاران آران فر
Simex
آلمان ٨٨٩٣٦٠٥١-٠٢١
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
کیمیا طب مانا
STEMA
آلمان 021-26413810
کیمیا طب مانا
HNM
آمریکا 021-26413810
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریكا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

ابزار و تجهیزات آرتروسکوپی
کمپانی WOLF

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


ابزار و تجهیزات آرتروسکوپی
کمپانی Ackermann آلمان

شرکت درمان گستر میعاد
تلفن : 88345586_ 88312054


تبلیغ شماره 3 در گروه آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 4 در گروه آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزار جراحی ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
المان 09126780730-02188506636-9

تبلیغ شماره 1 در گروه ابزار جراحی ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزار جراحی ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا گردیک
EUROMED
پاکستان 88511913-15
آریان تجهیز آبنوس
FAZZINI
ایتالیا 88908902-3
آریان تندرست طب
MEDICON
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
المعصوم(آل معصوم)
AL MASOOM
ایران 66915520-21
اندیشمند پرداز
GEOMED
آلمان 22653521-30
ایرانیان مد سینا
REDA
آلمان 09128338214 24 - 22653521
بنیان آتیه جراح
Univer
ایران 88348958
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
CO MED
آلمان 66569619-21
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
تجهیز طب حافظ
Professional
پاکستان 66974527-9,66487050-1
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان تجهیز آفرید
ORTHO MEDICAL
آلمان 88545590-7
درمان گستر آپادانا
Medin
Chek 88663101
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
WENKERT
آلمان 41828
صنایع پزشکی الست تن
چیپسو
ایران 021 88892020
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408
کیان مدآوا
Groupe Lepine
فرانسه 021-26409140
کیمیا طب مانا
HNM
آمریکا 021-26413810
کیمیا طب مانا
NORAKER
فرانسه 021-26413810
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18

ابزار جراحی ارتوپدی
کمپانی ORTHO MEDICAL آلمان

شرکت درمان تجهیز آفرید
تلفن : 7 - 88545590


ابزار جراحی ارتوپدی (كلیه ست ها)
کمپانی MEDICON

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


تبلیغ شماره 3 در گروه ابزار جراحی ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزارهای ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9

تبلیغ شماره 1 در گروه ابزارهای ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

اره ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان مهر هومان
آریان مهر هومان
ایران 88658018-88657915
تهران ارکاک
SYNTHES
سوییس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000

تبلیغ شماره 1 در گروه اره ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

اره گچ بری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
داهی طب
Stryker
امریکا 57632000
رایین صنعت
HEBU
المان 44761765,6-09122854844
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT
آلمان 66403543-09121027408

تبلیغ شماره 1 در گروه اره گچ بری
اینجا جای تبلیغ شماست

اره و دریل ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا حکیم پارس
MST
آلمان 66907976-8
آریان مهر هومان
آریان مهر هومان
ایران 88658018-88657915
آسیا جراح پیشرو
AJP
ایران 88989711-12
اسطوره طب پارس
ERMIS
آلمان 88041764-6
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
MST
آلمان 66978426-8
تسنیم گستر
Hebu
آلمان 88503551
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
جهان گسترش تجارت
Desoutter
انگلستان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
رایین صنعت
HEBU
آلمان 44761765,6-09122854844
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
فن آوری ایرانیان همگام مهر
BAJIN
چین 66568851-3
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408
گروه فیروز تجارت
BAID
چین 88916638(10خط)

تبلیغ شماره 1 در گروه اره و دریل ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه اره و دریل ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

اسپاینال آندوسکوپیک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18

اسپاینال آندوسکوپیک
کمپانی WOLF

شرکت
آریان تندرست طب
66481000

اسپلینت یا آتل آماده

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
HYGIA
کره 88760347-42559-فکس: 88424615
آرمین طب کارون
KJC
کره جنوبی ۸۸۵۸۰۰۳۶-۸۸۵۸۰۰۳۷
آریان تجهیز آبنوس
ایران 88908902-3
آسیا جراح پیشرو
ORFIT
بلژیک 88989711-12
بی ان ام
AMBU
دانمارک ۴ -021-88740850 88731224-7
رمز آسا
MEDASA TS-1
ایران 61047
شفا نور
شفا نور
ایران 66404295
کیمیای عافیت
ALCARE
ژاپن 44451725-6
محور پزشکی آسیا
BLTECH(NEALSPLINT)
کره 88991471-4
مه شکن سازه(مدیکام)
MEDICOM
ایران 88848777-8

تبلیغ شماره 1 در گروه اسپلینت یا آتل آماده
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه اسپلینت یا آتل آماده
اینجا جای تبلیغ شماست

ایمپلنت ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بهین درمان طب
implantcast
آلمان ۸۸۸۱۱۸۵۹ 09123392320 88812194
پویندگان پزشکی پردیس
پویندگان پزشکی پردیس
ایران 88736933-4
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
حکیم فارمد
ULRICH
آلمان 66907973-5
دانش بینش روش ( دبیر )
micro port
امریکا 88744100-3
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
سلامت آوران موج امید
SAMO SPA
ایتالیا 02177536612
کیان مدآوا
Groupe Lepine
فرانسه 021-26409140
کیمیا طب مانا
HNM
آمریکا 021-26413810
کیمیا طب مانا
NORAKER
فرانسه 021-26413810
محور پزشکی آسیا
MEDGAL
لهستان 88991471-4
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مسیحا طب نوین
SIGNUS
آلمان 66121992,95,97

تبلیغ شماره 1 در گروه ایمپلنت ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ایمپلنت ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

بالابر بیمار

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمان آترین
LIKO
سوئد 021-6474, 66462525, 66485782-4

تبلیغ شماره 1 در گروه بالابر بیمار
اینجا جای تبلیغ شماست

باند (انواع)

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
ایران 88908902-3
ایران فارمیس
HARTMANN
آلمان 8396_88515480-5
باند و گاز و پنبه کاوه
کاوه
ایران 22050301
پایدار درمان اندیش
سپید بافت
ایران 66123824, 021-66462347, 021-66123844
تولیدی بازرگانی SBG
چین 77615531-2,09122729750
صانع طب
صانع طب
ایران 88759368
کیمیای عافیت
ALCARE
ژاپن 44451725-6
محور پزشکی آسیا
BLTECH(NEALUNDERPAD)
کره 88991471-4

تبلیغ شماره 1 در گروه باند (انواع)
اینجا جای تبلیغ شماست

بک بایتر آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Medin
Chek 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه بک بایتر آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه بک بایتر آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه بک بایتر آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

پانچ آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آمریکا 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Medin
Chek 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه پانچ آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه پانچ آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه پانچ آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

پانسمان آماده

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران فارمیس
DERMA SCIENCES
آمریکا 8396_88515480-5
کیمیای عافیت
ALCARE
ژاپن 44451725-6

تبلیغ شماره 1 در گروه پانسمان آماده
اینجا جای تبلیغ شماست

پروب آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Baholzer
آلمان 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه پروب آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه پروب آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه پروب آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

پروتز ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا حکیم پارس
AAP IMPLANTATE AG
آلمان 66907976-8
ایرانیان مد سینا
TRAUMED
آلمان 09128338214 24 - 22653521
بهین درمان طب
implantcast
آلمان ۸۸۸۱۱۸۵۹ 09123392320 88812194
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
دانش بینش روش ( دبیر )
micro port
امریکا 88744100-3
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
رهادرمان مهر پارسه
LINK
آلمان 88581523-88581528
کیان مدآوا
group lepin
فرانسه 021-26409140
گروه فیروز تجارت
Permedica
ایتالیا 88916638(10خط)
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مسیحا طب نوین
SIGNUS
آلمان 66121992,95,97

تبلیغ شماره 1 در گروه پروتز ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه پروتز ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

پک جراحی ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمین طب کارون
Pennine
انگلستان ۸۸۵۸۰۰۳۶-۸۸۵۸۰۰۳۷
آوان طب
AVAN TEB
ایران 021-44299362_0۶۱-42554302
ابزار سلامت پارسیان
ابزار سلامت
ایران- تركیه 254469۴ _۰۹۱۲ _ 88211438-88632379

تبلیغ شماره 1 در گروه پک جراحی ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

پیچ و پلاك ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا حکیم پارس
AAP IMPLANTATE AG
آلمان 66907976-8
آریان طب آرامش
MED- LINK
چین 55439541
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پویندگان پزشکی پردیس
پویندگان پزشکی پردیس
ایران 88736933-4
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
حکیم فارمد
ULRICH
آلمان 66907973-5
زمر
ARTHREX
آمریکا 88846827-8
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408
گروه فیروز تجارت
INTERCUS
آلمان 88916638(10خط)
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مسیحا طب نوین
SIGNUS
امریکا 66121992,95,97

ابزار جراحی ارتوپدی
کمپانی SMT schiling آلمان

شرکت درمان تجهیز آفرید
تلفن : 7 - 88545590


تبلیغ شماره 2 در گروه پیچ و پلاك ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

پین کاتر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
درمان تجهیز آفرید
ORTHO MEDICAL
آلمان 88545590-7

تبلیغ شماره 1 در گروه پین کاتر
اینجا جای تبلیغ شماست

تلسکوپ آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اسپرلوس الکترونیک
ELCON
آلمان 88244067, 88230560-9
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Baholzer
آلمان 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
آلمان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه تلسکوپ آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه تلسکوپ آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه تلسکوپ آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

تورنیكت

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پایکار بنیان طب
RIESTER
آلمان 88883047-9, 82441201-2
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
دنیز دانوش دارو
arsam
ایران ۸۸۷۰۷۸۹۰
رایین صنعت
RAEEN
ایران 44761765,6-09122854844
ستاره پیشتاز خاورمیانه
ULRICH
آلمان 44488022(5خط)
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408

تبلیغ شماره 1 در گروه تورنیكت
اینجا جای تبلیغ شماست

چکش رفلکس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پایکار بنیان طب
RIESTER
آلمان 88883047-9, 82441201-2
تجهیز طب حافظ
Professional
پاکستان 66974527-9,66487050-1
تکنو جراح
MARK INSTRUMENTS
پاکستان 66486186-7
جهان گسترش تجارت
Geister
آلمان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه چکش رفلکس
اینجا جای تبلیغ شماست

دستکش سربی لاتکس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
نوید پرتونما
FREEGUARD
ایتالیا 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه دستکش سربی لاتکس
اینجا جای تبلیغ شماست

رترکتور ستون فقرات

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
درمان تجهیز آفرید
Hauser
آلمان 88545590-7

تبلیغ شماره 1 در گروه رترکتور ستون فقرات
اینجا جای تبلیغ شماست

ساپورتهای ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
صنایع پزشکی الست تن
چیپسو
ایران 021 88892020

تبلیغ شماره 1 در گروه ساپورتهای ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

ست پیچ شکسته

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
درمان تجهیز آفرید
SMT
آلمان 88545590-7

تبلیغ شماره 1 در گروه ست پیچ شکسته
اینجا جای تبلیغ شماست

ست میکروسرجری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
درمان تجهیز آفرید
zeller
آلمان 88545590-7

تبلیغ شماره 1 در گروه ست میکروسرجری
اینجا جای تبلیغ شماست

ستACL&PCL

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
درمان گستر آپادانا
Medin
Chek 88663101
درمان گستر ایوار
INION
فنلاند 88377258-60
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
طب پیشرو وسعت
DEGRADABLE SOLUTIONS AG
سوییس 02188177393
کیمیا طب مانا
NORAKER
فرانسه 021-26413810
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18

تبلیغ شماره 1 در گروه ستACL&PCL
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ستACL&PCL
اینجا جای تبلیغ شماست

سرمته های ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پویندگان پزشکی پردیس
پویندگان پزشکی پردیس
ایران 88736933-4
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
کیمیا طب مانا
HNM
آمریکا 021-26413810
کیمیا طب مانا
STEMA
آلمان 021-26413810

تبلیغ شماره 1 در گروه سرمته های ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

سی آرم

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پرتو تصویر درمان
IMD
ایتالیا ۰۲۱-۷۴۵۳۶ 22650881-3
سیتیکو اسکن ایران
TECHNIX
ایتالیا 66402105
شیما پرتو
SHIMADZU
ژاپن 88314156- 88841037

تبلیغ شماره 1 در گروه سی آرم
اینجا جای تبلیغ شماست

سیمان یا گرافت استخوانی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بین المللی راسم
GALLINI
ایتالیا ۳۳ -88373611-88562132-
آروند فن پارس
GALLINI
ایتالیا ۸۸۵۶۲۱۳۲-۳ _۴۱۸۲۸
آریا حکیم پارس
AAP IMPLANTATE AG
آلمان 66907976-8
آفاق تجهیزات آزمایش
GRAETZ
آلمان 88339071-3 _ 09121045618
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
تهران ستورز
Graftys
فرانسه 88939400
طب پیشرو وسعت
DEGRADABLE SOLUTIONS AG
سوییس 02188177393

تبلیغ شماره 1 در گروه سیمان یا گرافت استخوانی
اینجا جای تبلیغ شماست

سینک گچ گیری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
ایران 77615531-2,09122729750
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
صنعتی دیدآور فنون
دیدآور فنون
ایران 77534214
مانا صنعت سلامت
STEELMED
ایران 33678538-77982014
مروارید طب پارسیان
مروارید طب
ایران 55272854-55268753
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546

تبلیغ شماره 1 در گروه سینک گچ گیری
اینجا جای تبلیغ شماست

شاک ویو

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اسکان کاویان گروه
MTS
آمریكا-آلمان 22784839-22784835-22541580-22567923

تبلیغ شماره 1 در گروه شاک ویو
اینجا جای تبلیغ شماست

شیت آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آبتین کنترل شرق
vims
فرانسه 021-22580958,(051)38481594
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Baholzer
آلمان 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
متفکران طب معین
REMA
آلمان 02186014842
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه شیت آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه شیت آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه شیت آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

شیت توربوکست آتل گیری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
واران پرتو درمان
MACROMEDICS
هلند 88519789

تبلیغ شماره 1 در گروه شیت توربوکست آتل گیری
اینجا جای تبلیغ شماست

شیور آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Baholzer
آلمان 88663101
درمان گستر ایوار
AYGUN
ترکیه 88377258-60
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
فن آوری عصر نوین تندیس
NOUVAG
سوئیس 22749367-22743315
کیمیا طب مانا
HNM
آمریکا 021-26413810
کیمیا طب مانا
STEMA
آلمان 021-26413810
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6

شیور آرتروسکوپی
کمپانی Ackermann آلمان

شرکت درمان گستر میعاد
تلفن : 88312054 - 88345586


تبلیغ شماره 2 در گروه شیور آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

فیکساتورهای خارجی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مبتکران طب مانا
مبتکران طب مانا
ایران 88007647

تبلیغ شماره 1 در گروه فیکساتورهای خارجی
اینجا جای تبلیغ شماست

فیکساتورهای خارجی استخوان

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آذین طب سلامت رازی
Medazinco
ایران 05135414105 - 09155967125

تبلیغ شماره 1 در گروه فیکساتورهای خارجی استخوان
اینجا جای تبلیغ شماست

کریسون پانچ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
درمان تجهیز آفرید
ORTHO MEDICAL
آلمان 88545590-7

تبلیغ شماره 1 در گروه کریسون پانچ
اینجا جای تبلیغ شماست

کورت آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه کورت آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه کورت آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه کورت آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

گچ ارتوپدی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
HYGIA
کره 88760347-42559-فکس: 88424615
ایران فارمیس
HARTMANN
آلمان 8396_88515480-5

تبلیغ شماره 1 در گروه گچ ارتوپدی
اینجا جای تبلیغ شماست

گچ فایبرگلاس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
NEAL CAST
کره جنوبی 88908902-3
ابد
3M
آمریکا 021-64844-64849,66451885
پایدار درمان اندیش
Sino Cast
ایران 66123824, 021-66462347, 021-66123844
تجهیزات پزشکی مارسان
OPTIMA CAST
کره-ایران 33952825-33918884-09123390874
محور پزشکی آسیا
BLTECH(NEALCAST)
کره 88991471-4

تبلیغ شماره 1 در گروه گچ فایبرگلاس
اینجا جای تبلیغ شماست

گرسپر آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر آپادانا
Baholzer
آلمان 88663101
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه گرسپر آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه گرسپر آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه گرسپر آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

مگنت تراپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اسکان کاویان گروه
آمریكا-ایتالیا 22784839-22784835-22541580-22567923

تبلیغ شماره 1 در گروه مگنت تراپی
اینجا جای تبلیغ شماست

واکر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
ایران 77615531-2,09122729750

تبلیغ شماره 1 در گروه واکر
اینجا جای تبلیغ شماست

ویلچر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
ایران 77615531-2,09122729750
صنایع توانبخشی ایران
صنایع توانبخشی ایران
ایران ۶۶۴۶۵۵۴۷
فن آوری ایرانیان همگام مهر
MEHA
چین 66568851-3
گیتی تک البرز
AANDL-CO.COM
ایران 09123047895-۸۸۹۲۵۴۰۰

تبلیغ شماره 1 در گروه ویلچر
اینجا جای تبلیغ شماست

هوک آرتروسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه هوک آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه هوک آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه هوک آرتروسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.