تجهیزات بیهوشی


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

آمبو بگ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آتی ساز درمان ایرانیان
NON-CHANGE (NC)
تایوان 66469589
آریان تجهیز آبنوس
FAZZINI
ایتالیا 88908902-3
ابزار درمان پرشیا
MEDUSCIENTIFIC
چین 22218910-222155۰3
امید طب مهرداد
بلوکراس
ایران-تایوان 66914001-3 09126042766
بی ان ام
AMBU
دانمارک ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس معراج مهدی
HUM
آلمان 88949456 021-41951
تامین درمان آرتیمان
مختلف 66126302-4
تجهیز گستر آگرین
ACARE
تایوان 88605731-2
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
چین 77615531-2,09122729750
تهران آئورت
ALTECH
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774
تهران آئورت
Altera
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
دریای طب اندیشان
دریای طب اندیشان DTA
ایران ۸۳۸۳۵۱۵۲،22326750-2
طب و پلیمر
MEDIPOL
ایران 88837044 - 88835053
فراطب جراح
گالمد
تایوان (30خط)89385-021
فوژان طب
HSINER
تایوان 88983840-3
کاراوزین
WEINMANN
آلمان 2122254059
کیمیای عافیت
Koo Medical
ایتالیا 44451725-6
مه شکن سازه(مدیکام)
HERSILL
اسپانیا 88848777-8

تبلیغ شماره 1 در گروه آمبو بگ
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه آمبو بگ
اینجا جای تبلیغ شماست

اسپاینال-اپیدورال

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
VITROMED
هند 88908902-3
ابد
Vygon
فرانسه 021-64844-64849,66451885
ابزار درمان پرشیا
MEDUSCIENTIFIC
چین 22218910-222155۰3
به داروی تهران
BD SPINAL NEEDLE
آمریکا/اروپا (21)43357
پارس معراج مهدی
TMT(Egemen)
ترکیه 88949456 021-41951
پرتو آشکار
RUSCH
آلمان 88517424 -88748796 - 88747076
تجهیز گستر آگرین
فیروز تجارت
ایران 88605731-2
تجهیزات پزشکی رئوف
EXEL
آمریکا 09126057011 -88759015-16
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
چین 77615531-2,09122729750
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
ژرف خرد
PORTEX
انگلیس 88100861
فراطب جراح
MEKON
چین (30خط)89385-021
مه شکن سازه(مدیکام)
MEDICOM
ایران 88848777-8

تبلیغ شماره 1 در گروه اسپاینال-اپیدورال
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه اسپاینال-اپیدورال
اینجا جای تبلیغ شماست

ایر ویAir Way

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز گستر آگرین
ACARE
المان 88605731-2
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
طب و پلیمر
MEDIPOL
ایران 88837044 - 88835053
فراطب جراح
(30خط)89385-021
فیدار طب آبادیس
BICAKCILAR
ترکیه 0451-88300432

تبلیغ شماره 1 در گروه ایر ویAir Way
اینجا جای تبلیغ شماست

ایروی Nasal &Oral

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه ایروی Nasal &Oral
اینجا جای تبلیغ شماست

برونکوسکوپ ریجید

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه برونکوسکوپ ریجید
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه برونکوسکوپ ریجید
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه برونکوسکوپ ریجید
اینجا جای تبلیغ شماست

برونکوسکوپ فلکسیبل

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه برونکوسکوپ فلکسیبل
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه برونکوسکوپ فلکسیبل
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه برونکوسکوپ فلکسیبل
اینجا جای تبلیغ شماست

برونکوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

برونکوسکوپی ریجید / فلکسیبل
کمپانی WOLF

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


تبلیغ شماره 2 در گروه برونکوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

پمپ سرم

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمان تندرست مد
ARGUS
سوئیس 66959111-5
ارکان آرا تجارت البرز
BIONET
کره جنوبی 81060
اشتودکار
DIXION
آلمان 7,22040436- 22040465- 22040199
الکترونیک برتر
PEC
ایران 88982612-16,76250650-58
اندیشمند پرداز
SAMTRONIC
برزیل 22653521-30
پارس تنفس
ALARIS-CARFUSION
امریكا 88949353-60
پارسا پویش درمان
KELLY MED
چین 88401043-88471895
تدا
JMS
ژاپن 77654220
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
تایوان 77615531-2,09122729750
جهان طب تابش
HUAXI
چین 88147026
خلاء آفرین پارس
LONGER PUMP
چین 5,66901574 66905459-60
دریای طب اندیشان
SK
چین ۸۳۸۳۵۱۵۲،22326750-2
رایمند راد
ATOM
ژاپن 88211632-4
سازگان گستر
SK-500II
چین ۲۲۲۵۳۶۶۷-۲۶۷۰۵۸۲۵
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161
شالچیلار و برادران
ARCOMED
سوئیس 88893311(8خط)-88910444(4خط)
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان 88750666-88523951-4
فن آوری ایرانیان همگام مهر
MEHA
ایران 66568851-3
کیمیا طب سهند
SINOMEDICAL
چین 88848170(دفتر مرکزی)-66565322(دفتر فر,ش)
ماورای فنون عصر
WIT MEDICAL
چین 26700501
مدیا کاوش(مدیکا)
mediflow
ایران 88521207-9
مدیا کاوش(مدیکا)
MEDIMA
لهستان 88521207-9
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
B.BRAUN
آلمان 88727215-18
هادی الکترونیک
AMPall
کره جنوبی 041-35553477 021-88983690

پمپ سرم / سرنگ
کمپانی ARGUS

شرکت آرمان تندرست مد
تلفن : 66959111


تبلیغ شماره 2 در گروه پمپ سرم
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه پمپ سرم
اینجا جای تبلیغ شماست

تی پیس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آتی ساز درمان ایرانیان
NON-CHANGE (NC)
تایوان 66469589
پارس معراج مهدی
HONGAN
چین 88949456 021-41951
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی- انگلیس 88605731-2
تهران آئورت
ALTECH
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
سرآمد طب پارایه
S T P
ایران 22870267-73
فراطب جراح
گالمد
تایوان (30خط)89385-021
فوژان طب
HSINER
تایوان 88983840-3

تبلیغ شماره 1 در گروه تی پیس
اینجا جای تبلیغ شماست

ست ونتیلاتور

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی-انگلیس 88605731-2
تهران آئورت
Altech
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه ست ونتیلاتور
اینجا جای تبلیغ شماست

سودالایم

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه سودالایم
اینجا جای تبلیغ شماست

فیلتر تراکئوستومی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه فیلتر تراکئوستومی
اینجا جای تبلیغ شماست

کیت بیهوشی اپیدورال

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز گستر آگرین
PAJUNK
آلمان 88605731-2
جهان گسترش تجارت
Exmoor innovation
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه کیت بیهوشی اپیدورال
اینجا جای تبلیغ شماست

گایدهای بوژی و استایلت

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه گایدهای بوژی و استایلت
اینجا جای تبلیغ شماست

گرم کننده بیمار Patient Warming System

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آویژه طب پارسین
The Surgical-The 37
هلند 88885767

تبلیغ شماره 1 در گروه گرم کننده بیمار Patient Warming System
اینجا جای تبلیغ شماست

لارنژیال ماسک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
آتی ساز درمان ایرانیان
NON-CHANGE (NC)
تایوان 66469589
آتیان طب ایرانیان
kaimed
چین 66476094-4، فکس: 66951428
ابزار درمان پرشیا
MEDUSCIENTIFIC
چین 22218910-222155۰3
تجارت درمان سلامت
TDS
چین 66591043_66925099_021-66126441
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی- انگلیس 88605731-2
تدبیر اندیش ایرانیان
KYOLING
چین 77517192-3
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
چین 77615531-2,09122729750
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
ژرف خرد
PORTEX
انگلیس 88100861
سرآمد طب پارایه
MED TRUE
جین 22870267-73
فراطب جراح
تورن
چین (30خط)89385-021
فوژان طب
HSINER
چین 88983840-3
کیمیای عافیت
Koo Medical
ایتالیا 44451725-6
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
Great Care
چین 88727215-18

تبلیغ شماره 1 در گروه لارنژیال ماسک
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه لارنژیال ماسک
اینجا جای تبلیغ شماست

لارنگوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آتی ساز درمان ایرانیان
NON-CHANGE (NC)
تایوان 66469589
آریان تجهیز آبنوس
KAWE-FAZZINI
آلمان-ایتالیا 88908902-3
پایکار بنیان طب
RIESTER
آلمان 88883047-9, 82441201-2
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
تجهیز طب حافظ
Professional
پاکستان 66974527-9,66487050-1
تدبیر اندیش ایرانیان
KYOLING
چین 77517192-3
تکنو جراح
MARK INSTRUMENTS
پاکستان 66486186-7
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
چین 77615531-2,09122729750
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
سها طب
SOHA
ایران 88476551-86020631
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
عرشیا گستر تجارت امروز
WELCHALLYN
آمریکا 41278
فراطب جراح
ویكانگ
چین (30خط)89385-021
فوژان طب
HSINER
تایوان 88983840-3
کیمیای عافیت
PRODOL
اسپانیا 44451725-6
مد ایران
MD
پاکستان 88193040,22424207-9
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
Topster
تایوان 88727215-18

تبلیغ شماره 1 در گروه لارنگوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه لارنگوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

لارنگوسکوپ فایبر اپتیک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
اینجا جای تبلیغ شماست

لوله تراشه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آتی ساز درمان ایرانیان
NON-CHANGE (NC)
تایوان 66469589
آتیان طب ایرانیان
kaimed
چین 66476094-4، فکس: 66951428
آریان تجهیز آبنوس
VITROMRD
هند 88908902-3
ابد
Well Lead
چین 021-64844-64849,66451885
پارس معراج مهدی
HONGAN
چین 88949456 021-41951
پرتو آشکار
RUSCH
آلمان 88517424 -88748796 - 88747076
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی- انگلیس 88605731-2
تجهیزات پزشکی رئوف
EXEL
آمریکا 09126057011 -88759015-16
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
چین 77615531-2,09122729750
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
طب و پلیمر
MEDIPOL
ایران 88837044 - 88835053
طب و تجهیز بقراط
HONGDA
چین 66576982 _ 66576983
فراطب جراح
تورن
چین (30خط)89385-021
فوژان طب
ELITMEDICAL
چین 88983840-3
مهر طب ماکو
مهر طب
ایران 88531095- 88503826

تبلیغ شماره 1 در گروه لوله تراشه
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه لوله تراشه
اینجا جای تبلیغ شماست

لوله تراکئوستومی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVATrac
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی-انگلیس 88605731-2
سها طب
SOHA
ایران 88476551-86020631

تبلیغ شماره 1 در گروه لوله تراکئوستومی
اینجا جای تبلیغ شماست

ماسک اکسیژن

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559-فکس: 88424615
تجهیز گستر آگرین
ACARE
تایوان 88605731-2

تبلیغ شماره 1 در گروه ماسک اکسیژن
اینجا جای تبلیغ شماست

ماسک بیهوشی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارس معراج مهدی
HONGAN
چین 88949456 021-41951
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی-انگلیس 88605731-2
تجهیز گستر آگرین
ACARE
تایوان 88605731-2
تهران آئورت
Altera
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه ماسک بیهوشی
اینجا جای تبلیغ شماست

ماسک ونچوری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز گستر آگرین
CERDASMED
مالزی-انگلیس 88605731-2
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8

تبلیغ شماره 1 در گروه ماسک ونچوری
اینجا جای تبلیغ شماست

ماسك سیلیکونی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آتی ساز درمان ایرانیان
NON-CHANGE (NC)
تایوان 66469589
آریان تجهیز آبنوس
چین 88908902-3
ابد
Well Lead
چین 021-64844-64849,66451885
ابزار درمان پرشیا
MEDUSCIENTIFIC
چین 22218910-222155۰3
اریس آزما مهر صبا
مختلف
ایران 55428149-55428148-09125087027
ایران فارمیس
KBM
چین 8396_88515480-5
بی ان ام
AMBU
دانمارک ۴ -021-88740850 88731224-7
پرتو آشکار
RUSCH
آلمان 88517424 -88748796 - 88747076
تدبیر اندیش ایرانیان
KYOLING
چین 77517192-3
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
چین 77615531-2,09122729750
تهران آئورت
ALTECH
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
ژرف خرد
PORTEX
انگلیس 88100861
سرآمد طب پارایه
S T P
ایران 22870267-73
شالچیلار و برادران
FISHER & PAYKEL
نیوزلند 88893311(8خط)-88910444(4خط)
شفا نور
شفا نور
ایران 66404295
صنعت درمان
Hsiner
تایوان 88534451-88537452
طب و پلیمر
MEDIPOL
ایران 88837044 - 88835053
فراطب جراح
ویكانگ
چین (30خط)89385-021
فن آوری ایرانیان همگام مهر
MEHA
چین 66568851-3
فوژان طب
HSINER
تایوان 88983840-3
کیمیای عافیت
Koo Medical
ایتالیا 44451725-6
گاما طب آسیا
گاماطب آسیا
ایران 66419417
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
B.BRAUN
آلمان 88727215-18
مه شکن سازه(مدیکام)
P.V.S
ایتالیا 88848777-8
نبض حیات
BMC
چین 88510636

تبلیغ شماره 1 در گروه ماسك سیلیکونی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ماسك سیلیکونی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه ماسك سیلیکونی
اینجا جای تبلیغ شماست

ماشین بیهوشی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمان تندرست مد
STEPHAN
آلمان 66959111-5
آریا کوروش تجهیز
ANJUE
چین 36601223-29
احیا درمان پیشرفته
MEDEC
ایران /بلژیک 22250555
الکترونیک برتر
PEC
ایران(تحت لیسانسOES) 88982612-16,76250650-58
امین تجارت رسپینا
88683361
پویندگان راه سعادت
SIARE
ایتالیا ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷ 88974563 ۷۷۱۸۰۶۳
پیشگامان صنعت تایماز
DAMECA
دانمارک 88382820-38
تابان طب پارسه
ORICARE
امریكا 88813294-5 88321670-2
سرآمد طب پارایه
DATEC
ایران 22870267-73
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161
شالچیلار و برادران
PENLON
انگلستان 88893311(8خط)-88910444(4خط)
فن آوری آزمایشگاهی
Dameca
دانمارک 88750666-88523951-4
فنون آزمایشگاهی
Drager
آلمان 88748000
کیمیای عافیت
Heinen+Lowenstein
آلمان 44451725-6

تبلیغ شماره 1 در گروه ماشین بیهوشی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ماشین بیهوشی
اینجا جای تبلیغ شماست

مرطوب کننده ونتیلاتور

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آراد هیوا طب
VINCENT MEDICAL
هنگ کنگ 88995610-14
آریا تجهیز احیا
INTERMED
برزیل 88955148
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
شالچیلار و برادران
FISHER & PAYKEL
نیوزلند 88893311(8خط)-88910444(4خط)
صنعت درمان
GGM
تایوان 88534451-88537452

تبلیغ شماره 1 در گروه مرطوب کننده ونتیلاتور
اینجا جای تبلیغ شماست

وپورایزر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا تجهیز احیا
INTERMED
برزیل 88955148
احیا درمان پیشرفته
PRAGGER
آلمان 22250555
شالچیلار و برادران
PENLON
انگلستان 88893311(8خط)-88910444(4خط)
فن آوری آزمایشگاهی
Dameca
دانمارک 88750666-88523951-4

تبلیغ شماره 1 در گروه وپورایزر
اینجا جای تبلیغ شماست

ونتیلاتور

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آراد هیوا طب
DLMA ITALIA
ایتالیا 88995610-14
آراد هیوا طب
IMPACT
آمریکا 88995610-14
آراد هیوا طب
NOVALUNG
آلمان 88995610-14
آراد هیوا طب
MEKICS
کره جنوبی 88995610-14
آرایه زیستی پیشرفته
IMTMEDICAL
سوئیس 88761885، فکس: 88768905
آرمان تندرست مد
STEPHAN
آلمان 66959111-5
آریا تجهیز احیا
INTERMED
برزیل 88955148
احیا درمان پیشرفته
RESMED
آلمان 22250555
احیا درمان پیشرفته
PNEUTON
امریکا 22250555
احیا درمان پیشرفته
EDP-ADV
ایران 22250555
اطلسین
WEINMANN
آلمان 88725434-8
الکترونیک پزشکی پیشرفته
HAMILTON MEDICAL
سوئیس 021-88041712
بی ان ام
AMBU
دانمارک ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس تنفس
VIASYS -CARFUSION
امریكا 88949353-60
پرشین ایده آل سیستم
SIARE
ایتالیا 88674694-5, 88663476-7
پویندگان راه سعادت
SAADAT
ایران ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷ 88974563 ۷۷۱۸۰۶۳
تابان طب پارسه
ORICARE
امریكا 88813294-5 88321670-2
توسعه صنعتی الکترونیک
Respironics
آمریکا ۴۳۶۴۷ –۰۲۱ ،۸۸۵۱۲۹۶۲-3 ،۸۸۵۰۶۲۹۷
جهان گسترش تجارت
O_two
کانادا 88648000-8
دارو درمان پرشیا
Acutronic
سوئیس 66127331
دارو درمان پرشیا
Meditech
انگلستان 66127331
ژرف خرد
SECHRIST
آمریکا 88100861
ژرف خرد
PNEUPAC
انگلستان 88100861
سها طب
SOHA
ایران 88476551-86020631
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161
شالچیلار و برادران
BENNETT
آمریکا 88893311(8خط)-88910444(4خط)
شالچیلار و برادران
SLE
انگلستان 88893311(8خط)-88910444(4خط)
صنعت درمان
Hoffrichter
آلمان 88534451-88537452
طب تصویر
Inspiration 5i/7i
آمریكا 88936989
فرآوران همگام
S.I.E.A
ایتالیا 86030043-86030029-86030053-86030032
فن آوری آزمایشگاهی
Dameca
دانمارک 88750666-88523951-4
فن آوری آزمایشگاهی
Maquet Critical care
سوئد 88750666-88523951-4
فنون آزمایشگاهی
Drager
آلمان 88748000
کیمیای عافیت
Heinen+Lowenstein
آلمان 44451725-6
ماورای فنون عصر
Air Liquide Medical System ( Taema )
فرانسه 26700501

تبلیغ شماره 1 در گروه ونتیلاتور
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ونتیلاتور
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه ونتیلاتور
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 4 در گروه ونتیلاتور
اینجا جای تبلیغ شماست

ونتیلاتور پرتابل

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارس تنفس
CAREFUSION
آمریکا 88949353-60
پویندگان راه سعادت
Siare
Italia ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷ 88974563 ۷۷۱۸۰۶۳
جهان گسترش تجارت
O_two
کانادا canada 88648000-8
دارو درمان پرشیا
Meditech
England 66127331

تبلیغ شماره 1 در گروه ونتیلاتور پرتابل
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.