تصویربرداری و مانیتورینگ


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

ماموگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی پیشرفته
GE
فرانسه 88660081 -42681-09126964378

تبلیغ شماره 1 در گروه ماموگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

آرشیوتصاویر PACS

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پایون پرتو
PACS PLUS
آمریکا 88624690-9
پرتو تصویر درمان
INNOMED
مجارستان ۰۲۱-۷۴۵۳۶ 22650881-3
پردازش دانش پزشکی ( پی دی پی )
DICOMPACS
آلمان 88739432 -۸۸۷۵۲۷۳۰-۸۸۵۱۳۲۰۰
پردازش رایان طب
CARESTREAM
آمریكا 2219815۵ 2219815۹ 22199043
پرسیا مد مهرگان
KODAK
امریکا 88500436-40
تپاک
MEDECOM
فرانسه 77504141-77500333
تجهیزات پزشکی خاورمیانه
پکس خلیج فارس
ایران 88720022-88711542-88716955
تجهیزات پزشکی رئوف
RadLink
آمریکا 09126057011 -88759015-16
تکاپو طب
ROGAN DELFT
هلند 88811106-7
شیما پرتو
INFINITT
کره جنوبی 88314156- 88841037
مدیسا رایا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6
نگین رایانه الماس خراسان
سیناپکس
ایران 051-32299050
یاسین طب امین
SOPRO-COMEG
فرانسه-آلمان 88830016-88314510

تجهیز بیمارستان
اسپید شاهد

گروه بازرگانی شاهد
88061255-9


تبلیغ شماره 2 در گروه آرشیوتصاویر PACS
اینجا جای تبلیغ شماست

اکو کاردیوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرایه زیستی پیشرفته
MINDRAY
چین 88761885، فکس: 88768905
ارکان آرا تجارت البرز
ZONARE
امریکا 81060
پایون پرتو
HITACHI
ژاپن 88624690-9
تجهیزات پزشکی پیشرفته
GE
نروژ 88660081 -42681-09126964378
تکوین طب
MEDISON
کره جنوبی 88765011-3
تهران قلب
ERGO- FIT
آلمان 22255421
جهان طب تابش
امریكا 88147026
داوین سا
CHISON
چین 22906637-۴۰
رایمند راد
Fukuda-Denshi
ژاپن 88211632-4
فن آوری آزمایشگاهی
Siemens
آمریکا 88750666-88523951-4
مهرکام تجهیز
ESAOTE
ایتالیا 88751099

تبلیغ شماره 1 در گروه اکو کاردیوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه اکو کاردیوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

ایزولاسیون اتاقهای تصویربرداری(سرب کوبی)

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه ایزولاسیون اتاقهای تصویربرداری(سرب کوبی)
اینجا جای تبلیغ شماست

MRI ام آر ای

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
مهرکام تجهیز
ESAOTE
ایتالیا 88751099

تبلیغ شماره 1 در گروه MRI ام آر ای
اینجا جای تبلیغ شماست

پاراوان سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه پاراوان سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

پوششهای سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تجهیزات پزشکی علیخانی
infab
امریکا 66460589-09121211084-66967166,7
تجهیزات پزشکی علیخانی
REGO
المان 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
طراح تجهیز پویش مانا
(Lite Tech (Xenolite
آمریکا 22222150
نوید پرتونما
MEDICAL INDEX
آلمان 44695661-4
نوید پرتونما
AMRAY
ایرلند 44695661-4
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه پوششهای سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

درب و پارتیشن سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه درب و پارتیشن سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

دستکش سربی لاتکس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
AGSA
ایتالیا 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
نوید پرتونما
FREEGUARD
ایتالیا 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه دستکش سربی لاتکس
اینجا جای تبلیغ شماست

دستگاه تصویر برداری CBCT فک و صورت

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ابزارطب آسمان
MORITA
ژاپن ۷۲- ۸۸۰۶۲۳۷۰ -۰۲۱ _ 88613920-1
تجهیزات پزشکی رئوف
ACTEON
ایتالیا-فرانسه 09126057011 -88759015-16

تبلیغ شماره 1 در گروه دستگاه تصویر برداری CBCT فک و صورت
اینجا جای تبلیغ شماست

دستگاه تصویر برداری داخل دهانی RVG

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی رئوف
ACTEON
ایتالیا-فرانسه 09126057011 -88759015-16

تبلیغ شماره 1 در گروه دستگاه تصویر برداری داخل دهانی RVG
اینجا جای تبلیغ شماست

رادیوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
ECONET
آلمان 88838713-88322779
صنایع پایامد الکترونیک
سدکال
اسپانیا 02188781074

تبلیغ شماره 1 در گروه رادیوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

رادیولوژی C- ARM

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرین درمان پژوه
vatech
کره جنوبی ۰21-88907730
آرین درمان پژوه
POSKOM
کره جنوبی ۰21-88907730
آرین درمان پژوه
SYFM
کره جنوبی ۰21-88907730
ابزارطب آسمان
INTERMEDICAL
ایتالیا ۷۲- ۸۸۰۶۲۳۷۰ -۰۲۱ _ 88613920-1
استاره
ITALRAY
ایتالیا 22255421-5
الکترونیک هسته ای واریان
واریان/ الكترونیك هسته ای
ایران/آمریكا 02188712131-0912383502
پایون پرتو
ECORAY
کره جنوبی 88624690-9
پرتو تصویر درمان
DEXCOWIN
كره جنوبی ۰۲۱-۷۴۵۳۶ 22650881-3
پیشرو درمان ساز
VILLA SISTEMI MEDICALY
ایتالیا 66491987-66418324
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
تابان سار
SIAS
ایتالیا 88088631 دفترمرکزی:88088705 فروش:885
تجهیزات پزشکی پیشرفته
GE
بلژیك/ انگلستان 88660081 -42681-09126964378
تجهیزات پزشکی رئوف
APELEM
فرانسه 09126057011 -88759015-16
تکاپو طب
فرانسه 88811106-7
دانش بینش روش ( دبیر )
Ziehm Imaging
آلمان 88744100-3
رمز آسا
MEDASA
ایران 61047
سونیران رئوف
APELEM
فرانسه 88759015-16
سیتیکو اسکن ایران
TECHNIX
ایتالیا 66402105
شیما پرتو
SHIMADZU
ژاپن 88314156- 88841037
فن آوری آزمایشگاهی
Siemens
آلمان 88750666-88523951-4

رادیولوژی C - ARM
کمپانی TECHNIX ایتالیا

شرکت سیتیکو اسکن ایران
تلفن : 66402105


تبلیغ شماره 2 در گروه رادیولوژی C- ARM
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه رادیولوژی C- ARM
اینجا جای تبلیغ شماست

روپوش سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
طراح تجهیز پویش مانا
(Lite Tech (Xenolite
آمریکا 22222150
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4
نوید پرتونما
AmRay
ایرلند 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه روپوش سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

ژل سونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
ایران 88908902-3
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
دی نورو ویژن
EUROCAMINA
ایتالیا 22854864, 09121013950
طبی سلامت تهران
TST
ایران ۸۸۹۳۶۷۹۴-5,۸۸۹۳۷۳۰۶,۸۸۹۳۷۹۴۰

تبلیغ شماره 1 در گروه ژل سونوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

ست انما

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه ست انما
اینجا جای تبلیغ شماست

سونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرایه زیستی پیشرفته
MINDRAY
چین 88761885، فکس: 88768905
آریا کوروش تجهیز
WELLD
چین 36601223-29
بهساز طب
B-K MEDICAL
دانمارک- امریکا 88206536
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
تپاک
KONICA MINOLTA
ژاپن 77504141-77500333
تن آسا طب نوین
SUPER SONIC
فرانسه 02188501344
داوین سا
CHISON
چین 22906637-۴۰
رایمند راد
Fukuda-Denshi
ژاپن 88211632-4
سینا پرتوجم
ZONCARE
چین 88338783
مهرکام تجهیز
KONTRON
فرانسه 88751099
مهرکام تجهیز
ESAOTE
ایتالیا 88751099
نوآوران درمان اطلس
Alpinion
کره جنوبی 88536271-3
وستا
DWL
آلمان 88555280

تبلیغ شماره 1 در گروه سونوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه سونوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

سی تی اسکن CT_ SCAN

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آردین
BELMONT
ژاپن 88574599 - 88584269 - 88078494
آریان تندرست
BRAINLAB
آلمان 2166959111
ابزارطب آسمان
NEUROLOGI
آمريكا ۷۲- ۸۸۰۶۲۳۷۰ -۰۲۱ _ 88613920-1
پرتو تصویر درمان
FUSSEN
چین ۰۲۱-۷۴۵۳۶ 22650881-3
پیشرو درمان ساز
VILLA
ایتالیا 66491987-66418324
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
تایماز
PHILIPS
هلند 88382820-38
تجهیزات پزشکی پیشرفته
GE
آمریکا/ژاپن 88660081 -42681-09126964378
فراست مهارت تجارت
NEUSOFT
چین 88711056
مطلب کیش
Siemens
آلمان 88732573
نوآوران درمان اطلس
Genoray
کره جنوبی 88536271-3

تبلیغ شماره 1 در گروه سی تی اسکن CT_ SCAN
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه سی تی اسکن CT_ SCAN
اینجا جای تبلیغ شماست

شیشه سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
CORNING
فرانسه 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
SCHOTT
آلمان 88838713-88322779
نوید پرتونما
CORNING
فرانسه 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه شیشه سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

شیلدهای سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
aktif x-ray
ترکیه 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
MAVIG
آلمان 88838713-88322779
نوید پرتونما
AmRay
ایرلند 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه شیلدهای سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

عینک سربی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تجهیزات پزشکی علیخانی
PROTECT
المان 66460589-09121211084-66967166,7
تجهیزات پزشکی علیخانی
CAWO
المان 66460589-09121211084-66967166,7
تجهیزات پزشکی علیخانی
FIT OVER
امریکا 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
طراح تجهیز پویش مانا
(Lite Tech (Xenolite
آمریکا 22222150
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4
نوید پرتونما
CAWO
آلمان 44695661-4
نوید پرتونما
AMRAY
ایرلند 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه عینک سربی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه عینک سربی
اینجا جای تبلیغ شماست

فتال مانیتورینگ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شمیم سلامت پاسارگاد
medical ECONET
المان 88491512

تبلیغ شماره 1 در گروه فتال مانیتورینگ
اینجا جای تبلیغ شماست

فیلم رادیولوژی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779

تبلیغ شماره 1 در گروه فیلم رادیولوژی
اینجا جای تبلیغ شماست

کاغذ سونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
فن طب پرتو
Olympus
ژاپن 66908345, 66123327

تبلیغ شماره 1 در گروه کاغذ سونوگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

گاماکمرا

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ابزارطب آسمان
Mediso
مجارستان ۷۲- ۸۸۰۶۲۳۷۰ -۰۲۱ _ 88613920-1

تبلیغ شماره 1 در گروه گاماکمرا
اینجا جای تبلیغ شماست

لوازم تارکخانه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه لوازم تارکخانه
اینجا جای تبلیغ شماست

ماموگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
تکاپو طب
Hologic-Inc
آمریکا 88811106-7
دیده بان تجهیز آسمان
I.M.S
ایتالیا 02188622991
فن آوری آزمایشگاهی
SIEMENS
آلمان 88750666-88523951-4
نوآوران درمان اطلس
METALTRONICA S.P.A
ایتالیا 88536271-3
نوآوران طب فردا
ITALRAY S.R.L
ایتالیا 86022100

تبلیغ شماره 1 در گروه ماموگرافی
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتور اکسیژن

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سینا صنعت آرامیس
ENVITEC
آلمان 88933077

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتور اکسیژن
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتور اندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرنیکا تجارت دانش روز
Advantech Kostec
Korea 22916494
تجهیزات پزشکی رئوف
SONY
ژاپن 09126057011 -88759015-16

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتور اندوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتور رادیولوژی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
KOSTEC
کره جنوبی 88838713-88322779

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتور رادیولوژی
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتور سانترال

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترونیک برتر
PEC
ایران 88982612-16,76250650-58
پارسا پویش درمان
HEALFORCE
چین 88401043-88471895
پویندگان راه سعادت
SAADAT
ایران ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷ 88974563 ۷۷۱۸۰۶۳
دانش پژوه بشیر
INFINIUM
آمریكا 22899526-7
رایمند راد
Fukuda-Denshi
ژاپن 88211632-4
سازگان گستر
ایران ۲۲۲۵۳۶۶۷-۲۶۷۰۵۸۲۵
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران ۰۳۱-۳۴۵۲۲۰۳۰
هادی الکترونیک
EDAN
امریکا- چین 041-35553477 021-88983690

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتور سانترال
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتور سیگنال مغزی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دی نورو ویژن
NICOLET ONE(CAREFUSION/VIASYS)
آمریکا 22854864, 09121013950
ژرف خرد
COMPUMEDICS
استرالیا 88100861
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران ۰۳۱-۳۴۵۲۲۰۳۰
وستا
EMS
اتریش 88555280

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتور سیگنال مغزی
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتور علائم حیاتی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریو هیوا طب
DMS-MGY
امریکا-چین 88505207
احیا درمان پیشرفته
CHARMMEDICAL
کره جنوبی 22250555
الکترونیک برتر
PEC
ایران 88982612-16,76250650-58
امین تجارت رسپینا
88683361
ایماطب متین
Olidef cz
برزیل 77600574
پارسا پویش درمان
HEALFORCE
چین 88401043-88471895
پویندگان راه سعادت
NOVIN
ایران ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷ 88974563 ۷۷۱۸۰۶۳
تکوین طب
Nihon Kohden
ژاپن 88765011-3
توسعه صنعتی الکترونیک
Spacelabs
آمریکا ۴۳۶۴۷ –۰۲۱ ،۸۸۵۱۲۹۶۲-3 ،۸۸۵۰۶۲۹۷
دارو درمان پرشیا
MIPM
آلمان 66127331
دانش پژوه بشیر
INFINIUM
آمریكا 22899526-7
رایمند راد
Fukuda-Denshi
ژاپن 88211632-4
ژرف خرد
MINDRAY
چین 88100861
سازگان گستر
VISTA
ایران ۲۲۲۵۳۶۶۷-۲۶۷۰۵۸۲۵
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161
صبا تجهیز ایرانیان
medlinket(FDA)
چین 44033217-9
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران ۰۳۱-۳۴۵۲۲۰۳۰
کیمیا دایامد
CAREWELL
آلمان- چین 66965617-19
هادی الکترونیک
EDAN
امریکا- چین 041-35553477 021-88983690

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتور علائم حیاتی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه مانیتور علائم حیاتی
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتورهای گرید پزشکی جراحی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرنیکا تجارت دانش روز
Advantech Kostec
Korea 22916494

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتورهای گرید پزشکی جراحی
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتورینگ عصب

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران فارمیس
DR,J
ژاپن 8396_88515480-5
دی نورو ویژن
NICOLET ENDEAVOR(CAREFUSION/VIASYS)
آمریکا 22854864, 09121013950
کاراوزین
Magstim
انگلستان 2122254059
وستا
NCC
چین 88555280

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتورینگ عصب
اینجا جای تبلیغ شماست

محافظ سربی بدن

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
طراح تجهیز پویش مانا
(Lite Tech (Xenolite
آمریکا 22222150
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه محافظ سربی بدن
اینجا جای تبلیغ شماست

نگاتوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
آریان
ایران 88908902-3
اسپرلوس الکترونیک
VIEW BOX
چین 88244067, 88230560-9
پایا طب افزار
LightMed
ایران 66199258
تجهیزات پزشکی علیخانی
ALCO
ایران 66460589-09121211084-66967166,7
تسکین پرس خاورمیانه
ERGANIC
ایران 88944221
تکنو جراح
دایان جراح تات
ایران 66486186-7
توسعه طب همراد
MEDEC
تایوان 77514749- 77509998
تولیدی بازرگانی SBG
SBG
ایران 77615531-2,09122729750
فن آوری عصر نوین تندیس
THME
چین 22749367-22743315
کیمیای عافیت
Medical Master
تایوان 44451725-6
مروارید طب پارسیان
مروارید طب
ایران 55272854-55268753
مهدادطب
مهدادطب
ایران 55277555-6,09192063546
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4

تبلیغ شماره 1 در گروه نگاتوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه نگاتوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.