گوارش


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

آندوسکوپ شوی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آردین
GEPLE
چین ۲۶۲۰۲۹۲۴ - ۸۸۵۸۴۲۶۹ - ۸۸۰۷۸۴۹۴
امید طب مهرداد
CHLIGHT
چین 66914001-3 09126042766
تکوین طب
Choyang Medical
کره جنوبی 88765011-16
توسن تجهیز
توسن
ایران 26317186-8,88734697-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
انگلستان 88750666-88523951-4
فن آوری آزمایشگاهی
Getinge
سوئد 88750666-88523951-4

آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
DISPOSCOPE
تایوان 22749367-22743315
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501
مديسا رايا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

آندوسونوگرافی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501

ابزار آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
تهران گوارش
آلمان 66480001
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
دایان جراح تات
MARK
آلمان 66486186
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4

استنت فلزی و پلاستیکی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پرتو آشکار
RUSCH
آلمان 88748796 - 88747076
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

اندومیکروسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Mauna Kea Technologies
فرانسه 26700501

بسکت های آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

بیوپسی فورسپس آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
رهط آسمان
ARGON
آمریکا 77516698-77633978-77516931-77512073
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

دئودنوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
مديسا رايا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

رکتوسیگموئیدوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
مديسا رايا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

سوزن بیوپسی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559
پارس معراج مهدی
TMT(Egemen)
ترکیه
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

سوند معده

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آ تی پی
NOVA
چین 88760347-42559
ابد
BARTAR
چین 64849
مهر طب ماکو
مهر طب
ایران 88531095- 88503826

کولونوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501
مديسا رايا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

گاستروپک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مديسا رايا درمان
KARL STORZ
آلمان 88621812-6

گاستروسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
دایان جراح تات
MARK
آلمان 66486186
طب داخلی پیشرو
Pentax
ژاپن 22255421-5
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
ماورای فنون عصر
Fuji Film
ژاپن 26700501

گاید وایر آندوسکوپی و کولونوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان ویستا طب
MEDWORK GMBH
آلمان 88647676(10خط)

محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شیمی طب امیر
Mcc.WAVICIDE
آمریکا 88999112
افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.

تبلیغ شماره 1
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 4
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 5
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 6
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 7
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 8
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 9
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 10
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 11
اینجا جای تبلیغ شماست

تبلیغات سایت اتاق عمل
الکتروصنعت کاویان
تبلیغات سایت اتاق عمل