گوش و حلق و بینی


افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
refresh image
لطفا کد امنیتی را وارد کنید

ابزار جراحی ENT

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9
آریا گردیک
EUROMED
پاکستان 88511913-15
آریان تجهیز آبنوس
FAZZINI
ایتالیا 88908902-3
آریان تندرست طب
MEDICON
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اسپرلوس الکترونیک
ELCON
آلمان 88244067, 88230560-9
المعصوم(آل معصوم)
AL MASOOM
ایران 66915520-21
اندیشمند پرداز
GEOMED
آلمان 22653521-30
ایرانیان مد سینا
REDA
آلمان 09128338214 24 - 22653521
بنیان آتیه جراح
Univer
ایران 88348958
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب دانا
FENTEX
آلمان 66557986-66557293
پرشین ابزار جراح
CO MED
آلمان 66569619-21
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
تجهیز طب حافظ
Professional
پاکستان 66974527-9,66487050-1
تجهیزات پزشکی رئوف
COMEG
فرانسه-آلمان 09126057011 -88759015-16
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
جهان گسترش تجارت
GIMMI
آلمان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
درمان تجهیز آفرید
INOX
ایران 88545590-7
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
طب کاران آران فر
Simex
آلمان ٨٨٩٣٦٠٥١-٠٢١
کبیر طب ابزار
Medtronic
المان ۶۶۹۸۰۵۲۵-۰۹۱۲۲۳۹۹۴۰۴
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18

ابزار جراحی گوش حلق بینی
کمپانی MEDICON

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


ابزار جراحی ENT
کمپانی INOX ایران

شرکت درمان تجهیز آفرید
تلفن : 7 - 88545590


تبلیغ شماره 3 در گروه ابزار جراحی ENT
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزار سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب دانا
FENTEX
آلمان 66557986-66557293
پایکار بنیان طب
Riester
آلمان 88883047-9, 82441201-2
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
تجهیزات پزشکی رئوف
COMEG
فرانسه-آلمان 09126057011 -88759015-16
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
درسا طب درمان
Heinemann
آلمان 88330983- 021-88351304
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طب کاران آران فر
Simex
آلمان ٨٨٩٣٦٠٥١-٠٢١
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

ابزار و تجهیزات سینوسکوپی
کمپانی Ackermann آلمان

شرکت درمان گستر میعاد
تلفن : 88345586_ 88312054


ابزار و تجهیزات سینوسکوپی
کمپانی WOLF

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


تبلیغ شماره 3 در گروه ابزار سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزار لارنگوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اسپرلوس الکترونیک
ELCON
آلمان 88244067, 88230560-9
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه ابزار لارنگوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ابزار لارنگوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

ابزارهای گوش و حلق و بینی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
المان 09126780730-02188506636-9

تبلیغ شماره 1 در گروه ابزارهای گوش و حلق و بینی
اینجا جای تبلیغ شماست

اتوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تجهیز آبنوس
KAWE-FAZZINI
ایتالیا-آلمان 88908902-3
پایکار بنیان طب
RIESTER
آلمان 88883047-9, 82441201-2
پیشرفت درمان
GN Resound
دانمارک 88758070-4 88747462-3
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
تکنو جراح
MARK INSTRUMENTS
پاکستان 66486186-7
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
شایا درمان نوین
INVENTIS
ایتالیا 88280747,88268162,88485370-4
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
عرشیا گستر تجارت امروز
WELCHALLYN
آمریکا 41278
گیفان
KEELER
انگلستان 88511146-88515775-88513343
مدیسا طب درمان
HEINE
آلمان 88622760-3

تبلیغ شماره 1 در گروه اتوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه اتوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

ادیومتری

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اریس آزما مهر صبا
ایتالیا- چین 55428149-55428148-09125087027
پیشرفت درمان
GN Resound
دانمارک 88758070-4 88747462-3
شایا درمان نوین
LABAT
ایتالیا 88280747,88268162,88485370-4

تبلیغ شماره 1 در گروه ادیومتری
اینجا جای تبلیغ شماست

ازوفاگوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه ازوفاگوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

اسپلیت یا تامپون بینی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آسیا جراح پیشرو
NETCELL / AJP
انگلیس/ایران 88989711-12
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
پارس طب دانا
Atos
سوئد 66557986-66557293
درمان گستر آریا پویا
klarity
چین 02166491279
طب و پلیمر
MEDIPOL
ایران 88837044 - 88835053
کبیر طب ابزار
Medtronic
المان ۶۶۹۸۰۵۲۵-۰۹۱۲۲۳۹۹۴۰۴

تبلیغ شماره 1 در گروه اسپلیت یا تامپون بینی
اینجا جای تبلیغ شماست

استروبوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
صحت گستر صدرا
INVENTIS
ایتالیا 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
فن آوری عصر نوین تندیس
ECLERIS
آمریکا-آرژانتین 22749367-22743315

تبلیغ شماره 1 در گروه استروبوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

برونکوسکوپ فلکسیبل

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871

تبلیغ شماره 1 در گروه برونکوسکوپ فلکسیبل
اینجا جای تبلیغ شماست

برونکوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871

تبلیغ شماره 1 در گروه برونکوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

بک بایتر سینوس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9

تبلیغ شماره 1 در گروه بک بایتر سینوس
اینجا جای تبلیغ شماست

بک بایتر سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه بک بایتر سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه بک بایتر سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه بک بایتر سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

پد لوزه

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آسیا جراح پیشرو
AJP
ایران 88989711-12

تبلیغ شماره 1 در گروه پد لوزه
اینجا جای تبلیغ شماست

پروتز حنجره

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
پارس طب دانا
Atos
سوئد 66557986-66557293

تبلیغ شماره 1 در گروه پروتز حنجره
اینجا جای تبلیغ شماست

پروتزهای جراحی گوش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
پارس طب دانا
KURZ
آلمان 66557986-66557293
کبیر طب ابزار
Medtronic
المان ۶۶۹۸۰۵۲۵-۰۹۱۲۲۳۹۹۴۰۴
مدیسه نوین
RICHARD
امریکا 88322711-13-22229217

تبلیغ شماره 1 در گروه پروتزهای جراحی گوش
اینجا جای تبلیغ شماست

پیچ و پلاک فک و صورت

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بی ان ام
kls martin
Germany ۴ -021-88740850 88731224-7
تهران ارکاک
synthes
سوئیس ۸۸۷۹۴۶۱۶-۸
طب افزار دماوند
CEATEC
آلمان 88272919-88262288
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408

تبلیغ شماره 1 در گروه پیچ و پلاک فک و صورت
اینجا جای تبلیغ شماست

تلسکوپ اسکال بیس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه تلسکوپ اسکال بیس
اینجا جای تبلیغ شماست

تلسکوپ سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
کبیر طب ابزار
Medtronic
المان ۶۶۹۸۰۵۲۵-۰۹۱۲۲۳۹۹۴۰۴
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه تلسکوپ سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه تلسکوپ سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه تلسکوپ سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

تلسکوپ گوش

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
کبیر طب ابزار
Medtronic
المان ۶۶۹۸۰۵۲۵-۰۹۱۲۲۳۹۹۴۰۴
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه تلسکوپ گوش
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه تلسکوپ گوش
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه تلسکوپ گوش
اینجا جای تبلیغ شماست

تمپانومتر

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شایا درمان نوین
INVENTIS
ایتالیا 88280747,88268162,88485370-4

تبلیغ شماره 1 در گروه تمپانومتر
اینجا جای تبلیغ شماست

تیغه شیور سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
22653521-30
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریکا 57632000
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه تیغه شیور سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه تیغه شیور سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه تیغه شیور سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

تیغه لارنگوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
المعصوم(آل معصوم)
AL MASOOM
ایران 66915520-21
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
تدبیر اندیش ایرانیان
KYOLING
چین 77517192-3
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگستان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
Topster
تایوان 88727215-18

تبلیغ شماره 1 در گروه تیغه لارنگوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

درماتوم برقی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
medicon
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
آویژه طب پارسین
AYGUN
ترکیه 88885767
جهان گسترش تجارت
Biegler
انگستان 88648000-8
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091

تبلیغ شماره 1 در گروه درماتوم برقی
اینجا جای تبلیغ شماست

ست اسکال بیس

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران بهداشت
medtronic, Integra
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091

تبلیغ شماره 1 در گروه ست اسکال بیس
اینجا جای تبلیغ شماست

سمعک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنافن شنوا
Bernafon
سوئیس 88969797 - 88981000
پیشرفت درمان
GN Resound
دانمارک 88758070-4 88747462-3
پیشرفت درمان
Belton
دانمارک 88758070-4 88747462-3

تبلیغ شماره 1 در گروه سمعک
اینجا جای تبلیغ شماست

سیرکولار پانچ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9

تبلیغ شماره 1 در گروه سیرکولار پانچ
اینجا جای تبلیغ شماست

سیرکولار پانچ سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
ایران بهداشت
medtronic, Integra
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه سیرکولار پانچ سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه سیرکولار پانچ سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه سیرکولار پانچ سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اسپرلوس الکترونیک
ELCON
آلمان 88244067, 88230560-9
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
کبیر طب ابزار
Medtronic
المان ۶۶۹۸۰۵۲۵-۰۹۱۲۲۳۹۹۴۰۴
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

شیور سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
ایده پزشکی آرتیمان
PHOTOMEDEX
آمریکا 02188871696 02188871678 02188871
ایده پزشکی آرتیمان
OXID
آمریکا 02188871696 02188871678 02188871
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
دانش جراح امروز
NOUVAG
سوئیس 88751471-88752476-88751091
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
درمان گستر میعاد
Ackermann
آلمان 88312054 - 88345586
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
فن آوری عصر نوین تندیس
NOUVAG
سوئیس 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6

تبلیغ شماره 1 در گروه شیور سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه شیور سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

فورسپس بلکسلی سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
اسپرلوس الکترونیک
ELCON
آلمان 88244067, 88230560-9
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
ایران بهداشت
medtronic, Integra
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس طب دانا
FENTEX
آلمان 66557986-66557293
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

فیتینگ سمعک

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشرفت درمان
GN Resound
دانمارک 88758070-4 88747462-3

تبلیغ شماره 1 در گروه فیتینگ سمعک
اینجا جای تبلیغ شماست

کاتینگ فورسپس سینوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
ایران بهداشت
medtronic, Integra
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

لارنگوسکوپی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
المعصوم(آل معصوم)
AL MASOOM
ایران 66915520-21
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
تارا تجهیز طب شفق
Tara co
ایران 88942743-86036824 - 86036827 -86036337
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
آلمان-ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

لارنگوسکوپی
کمپانی WOLF

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


تبلیغ شماره 2 در گروه لارنگوسکوپی
اینجا جای تبلیغ شماست

لوپ جراحی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
المعصوم(آل معصوم)
AL MASOOM
ایران 66915520-21
پایکار بنیان طب
RIESTER
آلمان 88883047-9, 82441201-2
تولیدی بازرگانی SBG
AKHEN
آلمان 77615531-2,09122729750
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
زمر
NIETZ
ژاپن 88846827-8
فن آوری عصر نوین تندیس
THME
چین 22749367-22743315
گیفان
KEELER
انگلستان 88511146-88515775-88513343
مدیسا طب درمان
HEINE
آلمان 88622760-3

تبلیغ شماره 1 در گروه لوپ جراحی
اینجا جای تبلیغ شماست

لیزر جراحی (Nd: YAG)

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایده پزشکی آرتیمان
DSE
کره 02188871696 02188871678 02188871
ایده پزشکی آرتیمان
A.R.C
آلمان 02188871696 02188871678 02188871
سینا پرتوجم
HYPER PHOTONICS
ایتالیا 88338783
نوآوری پزشکی آرتیمان
DEKA
ایتالیا 88665825-27

تبلیغ شماره 1 در گروه لیزر جراحی (Nd: YAG)
اینجا جای تبلیغ شماست

مانیتورینگ عصب

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956

تبلیغ شماره 1 در گروه مانیتورینگ عصب
اینجا جای تبلیغ شماست

مش بینی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آسیا جراح پیشرو
AJP
ایران 88989711-12

تبلیغ شماره 1 در گروه مش بینی
اینجا جای تبلیغ شماست

میکروسکوپ جراحی ENT

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمان تندرست مد
Leica
آلمان 66959111-5
آزما شناسان آریا
LABO AMERICA
آمریکا 66568528-9
پارس دیدگان
OPTO
برزیل 88757495
پیشرفت درمان
Haag Streit Surgical
آلمان 88758070-4 88747462-3
درسا طب درمان
Karl Kaps
آلمان 88330983- 021-88351304
صحت گستر صدرا
CHAMMED
كره جنوبی 41828
فن آوری عصر نوین تندیس
ECLERIS
آمریکا-آرژانتین 22749367-22743315
مارستان
زایس
آلمان 23514000

میکروسکوپی ENT
کمپانی Leica آلمان

شرکت آرمان تندرست طب
تلفن : 66959111

میکروموتور

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
دانش جراح امروز
NOUVAG
سوئیس 88751471-88752476-88751091

تبلیغ شماره 1 در گروه میکروموتور
اینجا جای تبلیغ شماست

نازوفارنگوسکوپ

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
پارس حکیم
TRIMED
پاکستان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فراصوت طب
HAWK
چین 88950871
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700

تبلیغ شماره 1 در گروه نازوفارنگوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه نازوفارنگوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه نازوفارنگوسکوپ
اینجا جای تبلیغ شماست

نویگیشن (Navigation)

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران بهداشت
medtronic
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000

تبلیغ شماره 1 در گروه نویگیشن (Navigation)
اینجا جای تبلیغ شماست

هدلایت

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9

تبلیغ شماره 1 در گروه هدلایت
اینجا جای تبلیغ شماست

هدلایت یا چراغ پیشانی

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ایران بهداشت
integra
امریکا 66467181-تلفکس:66402956
پایکار بنیان طب
RIESTER
آلمان 88883047-9, 82441201-2
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
صحت گستر صدرا
CHAMMED
كره جنوبی 41828
صحت گستر صدرا
DR-KIM
كره جنوبی 41828
صحت گستر صدرا
Golden Sun
چین 41828
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طب پیشرو وسعت
MAXER
المان 02188177393
فن آوری عصر نوین تندیس
THME
چین 22749367-22743315
کوشا طب تجارت نوید
SCHWERT(SWORD)
آلمان 66403543-09121027408
گیفان
KEELER
انگلستان 88511146-88515775-88513343
مدیسا طب درمان
HEINE
آلمان 88622760-3

تبلیغ شماره 1 در گروه هدلایت یا چراغ پیشانی
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه هدلایت یا چراغ پیشانی
اینجا جای تبلیغ شماست

یونیت ENT

افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
طب کاران
طب کاران
ایران 55435630-2, ۵۶۴۱۷۵۰۰ -فکس: ۵۵۴۳۵۰۵۷
آردین
STURDY
تایوان 88574599 - 88584269 - 88078494
پارس طب دانا
dantschke
آلمان 66557986-66557293
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
درسا طب درمان
Heinemann
آلمان 88330983- 021-88351304
صحت گستر صدرا
CHAMMED
كره جنوبی 41828
مدیسا طب درمان
MEGA
کره جنوبی 88622760-3

تبلیغ شماره 1 در گروه یونیت ENT
اینجا جای تبلیغ شماست

افزودن محصول
افزودن محصول به این دسته
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برای افزودن یک دسته جدید، روی «افزودن محصول به این دسته» کلیک کنید.