شرکت آریا تجهیز احیا

اطلاعات شرکت آریا تجهیز احیامحصولات و نمایندگی‌های آریا تجهیز احیا


تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
کمپرسور هوا
INTERMED
برزیل تاسیسات و گازهای طبی
مرطوب کننده ونتیلاتور
INTERMED
برزیل تجهیزات بیهوشی
وپورایزر
INTERMED
برزیل تجهیزات بیهوشی
ونتیلاتور
INTERMED
برزیل تجهیزات بیهوشی
کمپرسور هوای فشرده
INTERMED
برزیل دندانپزشکی