شرکت الکترو صنعت کاویان

اطلاعات شرکت الکترو صنعت کاویان


 •  مدیر عامل  
  محمود جعفری
 •  آدرس  
  میدان ولیعصر - مجتمع ایرانیان - طبقه سوم - واحد 2
 •  تلفن  
  88683361

  محصولات و نمایندگی‌های الکترو صنعت کاویان


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  بک بایتر آرتروسکوپی
  ESK
  ایران ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  ESK
  ایران ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  ESK
  ایران ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  ESK
  ایران ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  ESK
  ایران ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  ESK
  ایران ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارتوپدی
  بریج سیستوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  ESK
  ایران ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  ESK
  ایران ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  لوپ رزکتوسکوپی
  ESK
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  ESK
  ایران ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران ارولوژی
  بوتاکس
  Esk
  ایران پوست، مو، لیزر
  لیزر آی پی ال
  Esk
  ایران پوست، مو، لیزر
  اعلام کد CPR
  الکترو صنعت کاویان
  ایران تاسیسات و گازهای طبی
  برونکوسکوپ ریجید
  الکترو صنعت کاویان
  ایران تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  الکترو صنعت کاویان
  ایران تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  ESK
  ایران تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی (تعمیرات)
  ESK
  ایران تجهیزات عمومی
  اندویژن
  ESK
  ایران تجهیزات عمومی
  تعمیر ابزار جراحی
  ESK
  ایران تجهیزات عمومی
  تعمیر تجهیزات پزشکی
  ESK
  ایران تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  الکترو صنعت کاویان
  ایران تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  ESK
  ایران تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  ESK
  ایران تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران تجهیزات عمومی
  ابزار لاپاراسکوپی
  ESK
  ایران جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  گاستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران جراحی عمومی
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  ESK
  ایران زنان و زایمان
  سیال اندوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران فک و صورت
  ابزار لارنگوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  ازوفاگوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  ESK
  ایران گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  ESK
  ایران گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  الکترو صنعت کاویان
  ایران گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  ESK
  ایران گوش و حلق و بینی
  تعمیرات و قطعات یدکی ابزار جراحی
  ایران
  ایران مشاوره و تجهیز
  تعمیرات و قطعات یدکی سیستم های اندوسکوپی
  ایران
  ایران مشاوره و تجهیز
  تلسکوپ اسکال بیس
  الکترو صنعت کاویان
  ایران مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  الکترو صنعت کاویان
  ایران مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  ESK
  ایران مغز و اعصاب