شرکت به آزما سکو سامان

اطلاعات شرکت به آزما سکو سامان


 •  مدیر عامل  
  بهجو
 •  آدرس  
  احمد آباد مستوفی
 •  تلفن  
  02156717307-02156715
 •  توضیحات  

  نمایندگی‌ها


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  سکوبندی آزمایشگاهی
  به آزماسکو
  ايران آزمایشگاهی