شرکت دانش جراح امروز

اطلاعات شرکت دانش جراح امروز


 •  مدیر عامل  
  محمد حسین شباویز
 •  آدرس  
  تهران-خیابان مطهری-خیابان میرعماد-کوچه 14-ساختمان شماره 3-واحد 13و18
 •  تلفن  
  88751471-88752476-88751091
 •  وب سایت:  
  http://www.djetradingco.com

  محصولات و نمایندگی‌های دانش جراح امروز


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  ابزار جراحی ارتوپدی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  اره و دریل ارتوپدی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  ستACL&PCL
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  سرمته های ارتوپدی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  شیور آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی ارولوژی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  یورتروتومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان ارولوژی
  دیش استریل
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان استریل و مواد ضدعفونی
  ابزار جراحی اطفال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان اطفال و نوزادان
  اره استرنوم اطفال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار جراحی پلاستیک
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان پوست و ترمیمی
  اسکین گرفت یا درماتوم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان پوست و ترمیمی
  اندوسکوپی فیس لیفت
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان پوست و ترمیمی
  اسپاینال-اپیدورال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ ریجید
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لوله تراشه
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  آرگون پلاسما
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار اندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  الکتروکوتر
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  ترالی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ ریجید
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  چراغ اتاق عمل
  DANMEDICS
  آلمان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  لوپ جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  منبع نور سرد
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان تجهیزات عمومی
  میکروموتور جراحی
  NOUVAG
  سوئیس تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی توراکس
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان توراکس و ریه
  برونكوسكوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان توراکس و ریه
  توراکوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان توراکس و ریه
  آرگون پلاسما
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس فلزی و پلیمری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  لوپ جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار جراحی چشم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان چشم
  پروب مجرای اشک
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان چشم
  کرایو چشم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان چشم
  لوپ چشمی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان چشم
  ساکشن
  NOUVAG
  سوئیس دندانپزشکی
  میکروموتورهای دندانپزشکی
  NOUVAG
  سوئیس دندانپزشکی
  ابزار جراحی زنان
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  اسپکلوم واژینال
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  کرایو زنان
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  کلیپس فلزی یا پلیمری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان زنان و زایمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان فک و صورت
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان فک و صورت
  میکروموتور فک و صورت
  NOUVAG
  سوئیس فک و صورت
  ابزار جراحی قلب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان قلب و عروق
  اپلایر و کلیپس عروقی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان قلب و عروق
  اره استرنوم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان قلب و عروق
  ابزار آندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوارش
  بیوپسی فورسپس آندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوارش
  گاستروسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوارش
  ابزار جراحی ENT
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار لارنگوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  برونکوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه لارنگوسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  درماتوم برقی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ست اسکال بیس
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  شیور سینوسکوپی
  NOUVAG
  سوئیس گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لوپ جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  میکروموتور
  NOUVAG
  سوئیس گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  یونیت ENT
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغ بیستوری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مصرفی عمومی
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مصرفی عمومی
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  دریل جراحی مغز و اعصاب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  رترکتور ستون فقرات
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  شانت مغزی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  شیور مغز و اعصاب
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم
  TEKNO
  آلمان مغز و اعصاب
  لوپ جراحی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  TEKNO-MEDICAL
  آلمان مغز و اعصاب