شرکت درمان گستر میعاد

اطلاعات شرکت درمان گستر میعاد


 •  مدیر عامل  
  آقای نادری
 •  آدرس  
  هفت تیر - جنب مسجد الجواد - کوچه موسوی ( - پلاک 33 واحد 2
 •  تلفن  
  88312054 - 88345586

  محصولات و نمایندگی‌های درمان گستر میعاد


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  ستACL&PCL
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  شیور آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  یورتروسکوپ ریجید
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  یورتروسکوپ فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان ارولوژی
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  ACKERMANN
  آلمان اطفال و نوزادان
  اندوسکوپی فیس لیفت
  ACKERMANN
  آلمان پوست و ترمیمی
  برونکوسکوپ ریجید
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  ترالی اندوسکوپی
  Ackermann
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ ریجید
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  منبع نور سرد
  ACKERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  برونكوسكوپی
  ACKERMANN
  آلمان توراکس و ریه
  توراکوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان توراکس و ریه
  ابزار لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  ACKERMANN
  آلمان فک و صورت
  ابزار سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  برونکوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  شیور سینوسکوپی
  Ackermann
  آلمان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  ACKERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار نرو اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  ACKERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  ACKERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان مغز و اعصاب