شرکت زمر

اطلاعات شرکت زمر


 •  مدیر عامل  
  مجتبی عصار
 •  آدرس  
  تهران-خ کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-نبش کوچه اعرابی- شماره 99(ساختمان 141)
 •  تلفن  
  88846827-8

  محصولات و نمایندگی‌های زمر


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  ابزار جراحی ارتوپدی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  اسپاینال آندوسکوپیک
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  پیچ و پلاك ارتوپدی
  ARTHREX
  آمریکا ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  ستACL&PCL
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  شیور آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی ارولوژی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  یورتروتومی
  GIMMI
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی اطفال
  GIMMI
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  GIMMI
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار جراحی پلاستیک
  GIMMI
  آلمان پوست و ترمیمی
  پارتیشن
  گروه تولید و دكوراسیون شركت زمر
  ایران تاسیسات و گازهای طبی
  برونکوسکوپ ریجید
  GIMMI
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  GIMMI
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  GIMMI
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  GIMMI
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  الکتروکوتر
  ARTHREX
  آمریکا تجهیزات عمومی
  اندویژن
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ ریجید
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  لوپ جراحی
  NEITZ
  ژاپن تجهیزات عمومی
  منبع نور سرد
  GIMMI
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی توراکس
  GIMMI
  آلمان توراکس و ریه
  توراکوسکوپی
  GIMMI
  آلمان توراکس و ریه
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس فلزی و پلیمری
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  لوپ جراحی
  NEITZ
  ژاپن جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  GIMMI
  آلمان جراحی عمومی
  افتالموسكوپ
  NEITZ
  ژاپن چشم
  رتین اسکوپ
  NEITZ
  ژاپن چشم
  ست معاینه
  NEITZ
  ژاپن چشم
  لوپ چشمی
  NIETZ
  ژاپن چشم
  لوویژن (کم بینایی)
  NEITZ
  ژاپن چشم
  ابزار جراحی زنان
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  کلیپس فلزی یا پلیمری
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  GIMMI
  آلمان زنان و زایمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  GIMMI
  آلمان فک و صورت
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  GIMMI
  آلمان فک و صورت
  ست لوویژن کم بینایی
  NEITZ
  ژاپن فیزیوتراپی
  ابزار جراحی ENT
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار لارنگوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لوپ جراحی
  NIETZ
  ژاپن گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  GIMMI
  آلمان گوش و حلق و بینی
  طراحی بخشهای مختلف بیمارستانی
  ایران
  ایران مشاوره و تجهیز
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  GIMMI
  آلمان مصرفی عمومی
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  GIMMI
  آلمان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  GIMMI
  آلمان مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  GIMMI
  آلمان مغز و اعصاب
  لوپ جراحی
  NEITZ
  ژاپن مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  GIMMI
  آلمان مغز و اعصاب