شرکت صحت گستر صدرا

اطلاعات شرکت صحت گستر صدرا


 •  مدیر عامل  
  زهرا هجری
 •  آدرس  
  تهران- سعادت آباد- خیابان 38- نبش کوچه یاس- پلاک 1- طبقه 2- واحد5
 •  تلفن  
  41828

  محصولات و نمایندگی‌های صحت گستر صدرا


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  تابوره
  CHAMMED
  کره جنوبی آزمایشگاهی
  آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  ابزار جراحی ارتوپدی
  WENKERT
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی ارولوژی
  WENKERT
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  Wenkert
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  لیزر ارولوژی
  Lisa Laser
  آلمان ارولوژی
  نفروسکوپی
  Lisa Laser
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  ASAP
  آلمان ارولوژی
  یورتروتومی
  Wenkert
  المان ارولوژی
  یورتروسکوپ ریجید
  Lisa Laser
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی اطفال
  WENKERT
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  ASAP
  آلمان اطفال و نوزادان
  برونکوسکوپ ریجید
  ASAP
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  ASAP
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  ASAP
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  ASAP
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی
  WENKERT
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ ریجید
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  چراغ پیشانی
  DR-KIM
  كره جنوبی تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  ASAP
  آلمان تجهیزات عمومی
  میکروسکوپ جراحی
  CHAMMED
  كره جنوبی تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی توراکس
  WENKERT
  آلمان توراکس و ریه
  برونكوسكوپی
  ASAP
  آلمان توراکس و ریه
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  WENKERT
  آلمان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  هدلایت
  CHAMMED
  كره جنوبی جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  ASAP
  آلمان جراحی عمومی
  هدلایت چراغ پیشانی
  DR-KIM
  كره جنوبی چشم
  تابوره
  CHAMMED
  کره جنوبی دندانپزشکی
  ابزار جراحی زنان
  WENKERT
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  ASAP
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار لارنگوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  استروبوسکوپ
  INVENTIS
  ایتالیا گوش و حلق و بینی
  برونکوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  میکروسکوپ جراحی ENT
  CHAMMED
  كره جنوبی گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  ASAP
  آلمان گوش و حلق و بینی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  DR-KIM
  كره جنوبی گوش و حلق و بینی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  Golden Sun
  چین گوش و حلق و بینی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  CHAMMED
  كره جنوبی گوش و حلق و بینی
  یونیت ENT
  CHAMMED
  كره جنوبی گوش و حلق و بینی
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  WENKERT
  آلمان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  ASAP
  آلمان مغز و اعصاب
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  DR-KIM
  كره جنوبی مغز و اعصاب
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  CHAMMED
  كره جنوبی مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  ASAP
  آلمان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  ASAP
  آلمان مغز و اعصاب