شرکت صنایع صفا الکترونیک

اطلاعات شرکت صنایع صفا الکترونیک


 •  مدیر عامل  
  علیرضا شامخی
 •  آدرس  
  شیراز.بلوار مدرس.خیابان فرصت شیرازی.خیابان شهید شکری.شرکت صفا الکترونیک
 •  تلفن  
  .۹۱۷۱۱۷۹۳۲۸

  هیچ نمایندگی یا محصولی برای شرکت صنایع صفا الکترونیک ثبت نشده است.