شرکت طب افزار دماوند

اطلاعات شرکت طب افزار دماوند


 •  مدیر عامل  
  فریبا تقوی پوریان آذر
 •  آدرس  
  تهران- بزرگراه جلال آل احمد-بعد از پل گیشا-پلاک111- ساختمان مهرگان-طبقه2-واحد3
 •  تلفن  
  88272919-88262288

  محصولات و نمایندگی‌های طب افزار دماوند


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  ابزار جراحی ارتوپدی
  CEATEC
  آلمان ارتوپدی
  اره و دریل ارتوپدی
  CEATEC
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  پیچ و پلاك ارتوپدی
  CEATEC
  آلمان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  شیور آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی ارولوژی
  CEATEC
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  کاتتر یا سوند
  CEATEC
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  نفروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  یورتروتومی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  یورتروسکوپ ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  یورتروسکوپ فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی اطفال
  CEATEC
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار جراحی پلاستیک
  CEATEC
  آلمان پوست و ترمیمی
  اسکین گرفت یا درماتوم
  CEATEC
  آلمان پوست و ترمیمی
  اندوسکوپی فیس لیفت
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان پوست و ترمیمی
  برونکوسکوپ ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ
  CEATEC
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی
  CEATEC
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ ریجید
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  چراغ پیشانی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  منبع نور سرد
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی توراکس
  CEATEC
  آلمان توراکس و ریه
  برونكوسكوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان توراکس و ریه
  توراکوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان توراکس و ریه
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  CEATEC
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار لاپاراسکوپی
  FIGERT
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار لاپاراسکوپی
  FIGERT
  آلمان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  هدلایت
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار جراحی چشم
  CEATEC
  آلمان چشم
  افتالموسكوپ
  CEATEC
  آلمان چشم
  هدلایت چراغ پیشانی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان چشم
  ابزار دندانپزشکی
  CEATEC
  آلمان دندانپزشکی
  آمنیوسکوپ
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار جراحی زنان
  CEATEC
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  اسپکلوم واژینال
  CEATEC
  آلمان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  CEATEC
  آلمان فک و صورت
  پیچ و پلاک های فک و صورت
  CEATEC
  آلمان فک و صورت
  ابزار جراحی قلب
  CEATEC
  آلمان قلب و عروق
  ابزار جراحی ENT
  CEATEC
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  اتوسکوپ
  CEATEC
  آلمان گوش و حلق و بینی
  استروبوسکوپ
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  پیچ و پلاک فک و صورت
  CEATEC
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان گوش و حلق و بینی
  مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش
  ایران
  ایران مشاوره و تجهیز
  سوند - کاتتر
  CEATEC
  آلمان مصرفی عمومی
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  CEATEC
  آلمان مغز و اعصاب
  ابزار نرو اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان مغز و اعصاب
  ایمپلنت های مغز و اعصاب
  CEATEC
  آلمان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان مغز و اعصاب
  چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان مغز و اعصاب
  دریل جراحی مغز و اعصاب
  CEATEC
  آلمان مغز و اعصاب
  رترکتور ستون فقرات
  CEATEC
  آلمان مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  FIGERT-ENDOTECH
  آلمان مغز و اعصاب