شرکت طب پیشرو وسعت

اطلاعات شرکت طب پیشرو وسعت


 •  مدیر عامل  
  مهدی قلعه نوئی
 •  آدرس  
  شهید بهشتی خ شهید جواد سرافراز خ چهارم طبقه 2 واحد شمالی
 •  تلفن  
  02188177393

  محصولات و نمایندگی‌های طب پیشرو وسعت


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  MAXER
  آلمان ارتوپدی
  ستACL&PCL
  DEGRADABLE SOLUTIONS AG
  سوییس ارتوپدی
  سیمان یا گرافت استخوانی
  DEGRADABLE SOLUTIONS AG
  سوییس ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  شیور آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  MAXER
  المان ارتوپدی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  MAXER
  المان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  MAXER
  المان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  MAXER
  المان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  MAXER
  المان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  لوپ رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  نفروسکوپی
  MAXER
  Iran ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  MAXER
  المان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  MAXER
  المان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  MAXER
  المان ارولوژی
  یورتروتومی
  MAXER
  المان ارولوژی
  یورتروسکوپ ریجید
  MAXER
  المان ارولوژی
  ابزار لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  الکترود لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  الکتروسرجری
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  پلیت کوتر
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  دستگاه نور سرد
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  دوربین لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  کابل نور سرد
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  لوپ جراحی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  لیگاشور
  MAXER
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  هدلایت
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  MAXER
  المان جراحی عمومی
  ابزار هیستروسکوپی
  MAXER
  المان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  MAXER
  المان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  MAXER
  المان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  MAXER
  المان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  MAXER
  المان زنان و زایمان
  ابزار سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  شیور سینوسکوپی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  هدلایت یا چراغ پیشانی
  MAXER
  المان گوش و حلق و بینی
  ابزار نرو اندوسکوپی
  MAXER
  المان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  MAXER
  المان مغز و اعصاب