شرکت مدیسا رایا درمان

اطلاعات شرکت مدیسا رایا درمان


 •  مدیر عامل  
  جناب آقای دکتر شهرام نصیری
 •  آدرس  
  خیابان سئول - خیابان آرارات - خیابان آفتاب - پلاک 34 - طبقه 1
 •  تلفن  
  88621812-6

  محصولات و نمایندگی‌های مدیسا رایا درمان


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  شیور آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  نفروسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  STORZ
  آلمان ارولوژی
  برونکوسکوپ ریجید
  STORZ
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  STORZ
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  STORZ
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  ترالی اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان تجهیزات عمومی
  آرشیوتصاویر PACS
  KARL STORZ
  آلمان تصویربرداری و مانیتورینگ
  برونكوسكوپی
  STORZ
  آلمان توراکس و ریه
  توراکوسکوپی
  STORZ
  آلمان توراکس و ریه
  ست لوله ونتیلاتور
  KARL STORZ
  آلمان توراکس و ریه
  ابزار لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  کولونوسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  گاستروسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  STORZ
  آلمان جراحی عمومی
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  STORZ
  آلمان زنان و زایمان
  سیال اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان فک و صورت
  آندوسکوپی
  KARL STORZ
  آلمان گوارش
  دئودنوسکوپ
  KARL STORZ
  آلمان گوارش
  رکتوسیگموئیدوسکوپ
  KARL STORZ
  آلمان گوارش
  کولونوسکوپ
  KARL STORZ
  آلمان گوارش
  گاستروپک
  KARL STORZ
  آلمان گوارش
  ابزار لارنگوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ازوفاگوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ اسکال بیس
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  شیور سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  STORZ
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ اسکال بیس
  STORZ
  آلمان مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  STORZ
  آلمان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  STORZ
  آلمان مغز و اعصاب