شرکت نورآسمان

اطلاعات شرکت نورآسمان


 •  مدیر عامل  
  محمد پارسه
 •  آدرس  
  تهران-میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- کوچه 15 - پلاک 20
 •  تلفن  
  88100031-5- 88716545

  محصولات و نمایندگی‌های نورآسمان


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا ارولوژی
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا اطفال و نوزادان
  استپلر پوستی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا پوست و ترمیمی
  برونکوسکوپ ریجید
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات عمومی
  اندویژن
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا تجهیزات عمومی
  توراکوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا توراکس و ریه
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا جراحی عمومی
  ابزار هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا زنان و زایمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا زنان و زایمان
  لاپاراسکوپی یکبار مصرف
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا زنان و زایمان
  اندوسکوپی قلب و عروق
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا قلب و عروق
  ابزار لارنگوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا گوش و حلق و بینی
  استپلر
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا مصرفی عمومی
  کلیپس تیتانیومی - پلیمری
  Ethicon Endosurgery
  آمریكا مصرفی عمومی
  تلسکوپ اسکال بیس
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  Ethicon Endosurgery
  آمریکا مغز و اعصاب