معرفی تجهیزات پزشکی
جستجوی محصولات:
معرفی تجهیزات پزشکی
نام تجهیزات گروه طبقه بندی
ماموگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
لو ویژن چشم
آموزش و نگهداری تعمیر تجهیزات پزشکی مشاوره و تجهیز
کانول ساکشن و تزریق قلب و عروق
کولونوسکوپی گوارش
میکروست مصرفی عمومی
700GL - Slitlamp Microscope چشم
A/B SCAN مدل UD800 چشم
Applanation Tonomet AT1 چشم
آب خالص ساز آزمایشگاهی
آب مقطر گیر آزمایشگاهی
آتلت گازهای طبی تاسیسات و گازهای طبی
آر وی جی دندانپزشکی
آرتروسکوپی ارتوپدی
آرتروسکوپی فک TMJ فک و صورت
آرشیو تصاویر اندوسکوپی تجهیزات عمومی
آرشیوتصاویر PACS تصویربرداری و مانیتورینگ
آرگون پلاسما تجهیزات عمومی
آرگون پلاسما جراحی عمومی
آسیاب آزمایشگاهی آزمایشگاهی
آماده سازی بافت آزمایشگاهی
آماده سازی غذا لندری و آشپزخانه
آمالگاماتور دندانپزشکی دندانپزشکی
آمبو بگ تجهیزات بیهوشی
آمبوبگ اطفال اطفال و نوزادان
آمپول شکن آزمایشگاهی
آمنیوسکوپ زنان و زایمان
آنالایزر آزمایشگاهی
آندوسکوپ شوی گوارش
آندوسکوپی گوارش
آندوسونوگرافی گوارش
آنژیوکت مصرفی عمومی
آنژیوگرافی قلبی قلب و عروق
آون آزمایشگاهی آزمایشگاهی
اب خالص ساز آزمایشگاهی
ابزار آندوسکوپی گوارش
ابزار اندوسکوپی تجهیزات عمومی
ابزار اندوسکوپی (تعمیرات) تجهیزات عمومی
ابزار تخصصی جراحی عمومی جراحی عمومی
ابزار تخصصی جراحی فک و صورت فک و صورت
ابزار جراحی تجهیزات عمومی
ابزار جراحی ارتوپدی ارتوپدی
ابزار جراحی ارولوژی ارولوژی
ابزار جراحی اطفال اطفال و نوزادان
ابزار جراحی ENT گوش و حلق و بینی
ابزار جراحی پلاستیک پوست و ترمیمی
ابزار جراحی توراکس توراکس و ریه
ابزار جراحی چشم چشم
ابزار جراحی زنان زنان و زایمان
ابزار جراحی قلب قلب و عروق
ابزار جراحی مغز و اعصاب مغز و اعصاب
ابزار جراحی مغز و اعصاب(کرانیاتومی) مغز و اعصاب
ابزار دندانپزشکی دندانپزشکی
ابزار سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
ابزار شور استریل و مواد ضدعفونی
ابزار لاپاراسکوپی جراحی عمومی
ابزار لارنگوسکوپی گوش و حلق و بینی
ابزار میکروسرجری مغز و اعصاب
ابزار نرو اندوسکوپی مغز و اعصاب
ابزار هیستروسکوپی زنان و زایمان
ابزارهای ارتوپدی ارتوپدی
ابزارهای ارولوژی ارولوژی
ابزارهای جراحی تجهیزات عمومی
ابزارهای جراحی عمومی جراحی عمومی
ابزارهای فک و صورت فک و صورت
ابزارهای قلب و عروق قلب و عروق
ابزارهای گوش و حلق و بینی گوش و حلق و بینی
ابزارهای مغز و اعصاب مغز و اعصاب
اپلایر و کلیپس عروقی قلب و عروق
اپلیکاتور آزمایشگاهی
اتاقک آزمایشگاهی
اتمیک ابزوربشن (جذب اتمی) آزمایشگاهی
اتو غلطکی اتو پرس لندری و آشپزخانه
اتوآنالایزر آزمایشگاهی
اتورفرکتو-کراتومترRC800 چشم
اتورفرکتوکراتومتر چشم
اتورفرکتومتر-کراتومترRC5000 چشم
اتوسکوپ گوش و حلق و بینی
اتوکلاو آزمایشگاهی
اتوکلاو استریل و مواد ضدعفونی
اتوکلاو دندانپزشکی
اجاق گاز لندری و آشپزخانه
احضار پرستار تاسیسات و گازهای طبی
احضار پرستار نگهبان هتلینگ
ادیومتری گوش و حلق و بینی
ارگواسپیرومتری فیزیوتراپی
اره ارتوپدی ارتوپدی
اره استرنوم قلب و عروق
اره استرنوم اطفال اطفال و نوزادان
اره جراحی مغز و اعصاب (کرانیاتومی) مغز و اعصاب
اره گچ بری ارتوپدی
اره و دریل ارتوپدی ارتوپدی
ازوفاگوسکوپی گوش و حلق و بینی
اسپاینال آندوسکوپیک ارتوپدی
اسپری ضد عفونی کننده سطوح دندانپزشکی
اسپکتروفوتومتر آزمایشگاهی
اسپکلوم واژینال زنان و زایمان
اسپلیت یا تامپون بینی گوش و حلق و بینی
اسپلینت یا آتل آماده ارتوپدی
اسپیراتور آزمایشگاهی
اسپیرومتر توراکس و ریه
اسپیرومتر فیزیوتراپی
استابلایزر آزمایشگاهی
استابلایزر تاسیسات و گازهای طبی
استپلر مصرفی عمومی
استپلر پوستی پوست و ترمیمی
استروبوسکوپ گوش و حلق و بینی
استریل کننده سطوح و محیط آزمایشگاهی
استریومیکروسکوپ آزمایشگاهی
استنت فلزی و پلاستیکی گوارش
استنت قلبی قلب و عروق
استومیکر آزمایشگاهی
استیل وایر قلب و عروق
استیمولاتور فیزیوتراپی
استیمولاتور مغزی نخاعی مغز و اعصاب
اسفنج اسكراب استریل و مواد ضدعفونی
اسفنج پری واش آندوسکوپی استریل و مواد ضدعفونی
اسکنرهای داخل دهانی دندانپزشکی
اسکین گرفت یا درماتوم پوست و ترمیمی
اسلاید استینر آزمایشگاهی
اسلاید خشک کن آزمایشگاهی
اسلیت لامپ چشم
اسید اچ دندانپزشکی
اعلام کد CPR تاسیسات و گازهای طبی
اکسترنال درناژ مغز و اعصاب
اکستنشن تیوب مصرفی عمومی
اکسیژن ساز تاسیسات و گازهای طبی
اکسیژن ساز پرتابل توراکس و ریه
اکو کاردیوگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
اکوکاردیوگرافی قلب و عروق
الایزا آزمایشگاهی
البسه یکبار مصرف مصرفی عمومی
الکتروتراپی فیزیوتراپی
الکترود لاپاراسکوپی جراحی عمومی
الکتروسرجری جراحی عمومی
الکتروشوک تجهیزات عمومی
الکتروشوک قلب و عروق
الکتروفورز آزمایشگاهی
الکتروفیزیولوژی Diopsys چشم
الکتروفیزیولوژی Reti Port Scan 21 چشم
الکتروکاردیوگراف تجهیزات عمومی
الکتروکاردیوگراف ECG قلب و عروق
الکتروکوتر تجهیزات عمومی
الکترولیت آنالایزر آزمایشگاهی
الکترومیوگراف EMG فیزیوتراپی
الکترومیوگرافی EMG مغز و اعصاب
الکل سنج تجهیزات عمومی
الكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG) مغز و اعصاب
الواتور دندانپزشکی
امحاء زباله استریل و مواد ضدعفونی
اندازه گیری انعقاد خون آزمایشگاهی
اندوبگ جراحی عمومی
اندوسکوپ شوی استریل و مواد ضدعفونی
اندوسکوپی فیس لیفت پوست و ترمیمی
اندوسکوپی قلب و عروق قلب و عروق
اندومیکروسکوپ گوارش
اندویژن تجهیزات عمومی
اندیکاتور آزمایشگاهی
اندیکاتور استریل و مواد ضدعفونی
اندیکاتور دندانپزشکی
انکوباتور آزمایشگاهی
انکوباتور استریل و مواد ضدعفونی
انکوباتور دندانپزشکی
انکوباتور نوزاد اطفال و نوزادان
انواع تشک و تشکچه طبی پزشکی فیزیوتراپی
انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی
اوزون تراپی فیزیوتراپی
اولتراسوند تراپی فیزیوتراپی
اولتراسونیک کلینر آزمایشگاهی
اولتراسونیک کلینر دندانپزشکی
ایر ویAir Way تجهیزات بیهوشی
ایر ویAir Way مصرفی عمومی
ایرموتوردندانپزشکی دندانپزشکی
ایروی Nasal &Oral تجهیزات بیهوشی
ایزولاسیون اتاقهای تصویربرداری(سرب کوبی) تصویربرداری و مانیتورینگ
ایمپلنت ارتوپدی ارتوپدی
ایمپلنت دندانپزشکی دندانپزشکی
ایمپلنت و دیستراکشن فک و صورت
ایمپلنت های مغز و اعصاب مغز و اعصاب
ایمونوآنالایزر آزمایشگاهی
اینترفرنشیال فیزیوتراپی
اینفلیتور آنژیوگرافی قلب و عروق
اینفیوژن پمپ تجهیزات عمومی
B SCAN مدل UD8000 چشم
B SCAN مدل UD8000+AL4000 چشم
CASIA 2 چشم
CIOM/110-M-Wall Oblique Wood Set چشم
CP-40 Chart Projector چشم
E-EYE PACK چشم
Fundus Camera TFC-1000 چشم
Infant Resuscitator احیاء کننده نوزادان اطفال و نوزادان
IUI آزمایشگاهی
LCD CHART TCP-2000A چشم
MRI ام آر ای تصویربرداری و مانیتورینگ
Nonocontact Tonometer مدل FT1000 چشم
O-arm مغز و اعصاب
OCT مدل Angiovue چشم
OCT مدل AVANTI - RTVUE XR with CAM چشم
OCT مدل I-SCAN 500 چشم
OM-9 Operating Microscop چشم
Optical Biometer OA-2000 with OKULIX چشم
Palm Scan VF2000 - VisualFieldAnalyzer چشم
Retcam lll چشم
Retcam Shuttel چشم
RO پرتابل دیالیز آزمایشگاهی
RO پرتابل دیالیز ارولوژی
Specular Microscope مدل EM4000 چشم
بادکین تیوپ (D C R ) چشم
بازتوانی قلبی فیزیوتراپی
بازتوانی قلبی قلب و عروق
بالابر بیمار ارتوپدی
بالابر بیمار تاسیسات و گازهای طبی
بالابر بیمار تجهیزات عمومی
بالابر و حمل کننده بیمار فیزیوتراپی
بالن دایلاتور ارولوژی
بالون آنژیوپلاستی مصرفی عمومی
بالون قلب قلب و عروق
بالون لاغری مصرفی عمومی
باند (انواع) ارتوپدی
باند سوختگی پوست و ترمیمی
باند و پانسمان مصرفی عمومی
باندینگ دندانپزشکی
بایپولار فورسپس مغز و اعصاب
بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی جراحی عمومی
بتادین مصرفی عمومی
براش نمونه گیری آزمایشگاهی
برانکارد تجهیزات عمومی
برانکارد اطفال اطفال و نوزادان
برس اسکراب استریل و مواد ضدعفونی
برونکوسکوپ ریجید تجهیزات بیهوشی
برونکوسکوپ فلکسیبل تجهیزات بیهوشی
برونکوسکوپ فلکسیبل گوش و حلق و بینی
برونکوسکوپی تجهیزات بیهوشی
برونکوسکوپی گوش و حلق و بینی
برونكوسكوپی توراکس و ریه
بریج سیستوسکوپی ارولوژی
بسکت های آندوسکوپی گوارش
بسکت یورتروسکوپی ارولوژی
بک بایتر آرتروسکوپی ارتوپدی
بک بایتر سینوس گوش و حلق و بینی
بک بایتر سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
بلاد گاز (آنالایزر گازهای خونی) قلب و عروق
بلاد گاز آنالایزر آزمایشگاهی
بلاد گازآنالایزر تاسیسات و گازهای طبی
بلندر اکسیژن تاسیسات و گازهای طبی
بلوز و شلوار بیمار مصرفی عمومی
بلیچینگ دندانپزشکی
بن ماری آزمایشگاهی
بوتاکس پوست، مو، لیزر
بیلی روبین متر نوزادان اطفال و نوزادان
بین (انواع مختلف) لندری و آشپزخانه
بیوبسی فورسپس آندوسکوپی گوارش
بیوپسی مصرفی عمومی
بیوپسی فورسپس آندوسکوپی گوارش
بیومتری چشم چشم
پ هاش متر PHمتر آزمایشگاهی
پاتیل خیساندن برنج لندری و آشپزخانه
پارافین آزمایشگاهی
پاراوان تاسیسات و گازهای طبی
پاراوان سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
پاراوان سربی دندانپزشکی
پارتیشن تاسیسات و گازهای طبی
پارتیکل آزمایشگاهی
پارچ فیلتردار لندری و آشپزخانه
پالس اکسیمتر تجهیزات عمومی
پالس اكسیمتر قلب و عروق
پانچ آرتروسکوپی ارتوپدی
پانسمان آماده ارتوپدی
پانسمان آماده پوست و ترمیمی
پانسمان آماده مصرفی عمومی
پایه سرم تجهیزات عمومی
پایه سرم سقفی تاسیسات و گازهای طبی
پتیوتری مغز و اعصاب
پچ قلبی قلب و عروق
پد مصرفی عمومی
پد الکلی آزمایشگاهی
پد چشمی چشم
پد چشمی مصرفی عمومی
پد سوختگی پوست و ترمیمی
پد لوزه گوش و حلق و بینی
پروب آرتروسکوپی ارتوپدی
پروب مجرای اشک چشم
پروب مجرای اشکی چشم
پروتئین آنالایزر آزمایشگاهی
پروتز ارتوپدی ارتوپدی
پروتز حنجره گوش و حلق و بینی
پروتزهای جراحی گوش گوش و حلق و بینی
پریز و ارت باکس تاسیسات و گازهای طبی
پریمتری چشم
پک جراحی ارتوپدی ارتوپدی
پک جراحی چشم چشم
پک های استریل مصرفی عمومی
پکی متری SP-100/Pachymeter چشم
پلاریمتر آزمایشگاهی
پلاسما استریلایزر استریل و مواد ضدعفونی
پلاسما اکستراکتور آزمایشگاهی
پلاسما ترم آزمایشگاهی
پلی سومنوگرافی مغز و اعصاب
پلیت آزمایشگاهی
پلیت کوتر تجهیزات عمومی
پلیت کوتر جراحی عمومی
پلیت کوتر مصرفی عمومی
پمپ اسکراب استریل و مواد ضدعفونی
پمپ اینسا فلیتور جراحی عمومی
پمپ بتادین تجهیزات عمومی
پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی
پمپ داخل نخاعی انتقال دارو مغز و اعصاب
پمپ ساکشن ایریگیشن جراحی عمومی
پمپ سرم تجهیزات بیهوشی
پمپ سرنگ تجهیزات عمومی
پمپ و اسکروبر آزمایشگاهی
پمپ وکیوم آزمایشگاهی
پمپ وکیوم دندانپزشکی
پنبه مصرفی عمومی
پنبه دم دار مصرفی عمومی
پوار ECG قلب و عروق
پوششهای سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
پی سی آر آزمایشگاهی
پیپت آزمایشگاهی
پیتیتوری مغز و اعصاب
پیچ ارتودنسی (انواع مختلف) دندانپزشکی
پیچ و پلاک فک و صورت گوش و حلق و بینی
پیچ و پلاک های فک و صورت فک و صورت
پیچ و پلاك ارتوپدی ارتوپدی
پیرسینگ پوست، مو، لیزر
پیزوسرجری دندانپزشکی
پین کاتر ارتوپدی
پینات (زی زی ) مصرفی عمومی
تابلو ایزوله تاسیسات و گازهای طبی
تابلوهای برق صنعتی LV تاسیسات و گازهای طبی
تابوره آزمایشگاهی
تابوره دندانپزشکی
تامپون مصرفی عمومی
تامپون چشمی چشم
تامپون مغز و اعصاب مغز و اعصاب
تامپون واژینال استریل زنان و زایمان
تانک ازت آزمایشگاهی
تانک الکتروفرز آزمایشگاهی
تانلر قلب و عروق
تب سنج تجهیزات عمومی
تجهیز واحد CSSD مشاوره و تجهیز
تجهیزات آشپزخانه بیمارستان لندری و آشپزخانه
تجهیزات توان بخشی نابینایان چشم
تجهیزات فیزیوتراپی فیزیوتراپی
تجهیزات لندری لندری و آشپزخانه
تجهیزات موتورخانه ای تاسیسات و گازهای طبی
تحریک عصب مغز و اعصاب
تخت اتاق عمل تجهیزات عمومی
تخت احیاء نوزاد اطفال و نوزادان
تخت CPR تجهیزات عمومی
تخت ICU تجهیزات عمومی
تخت بستری تجهیزات عمومی
تخت ترانسفر تجهیزات عمومی
تخت ترکشن فیزیوتراپی
تخت تشریح جسد آزمایشگاهی
تخت جراحی تجهیزات عمومی
تخت جراحی ارولوژی ارولوژی
تخت جراحی مغز و اعصاب مغز و اعصاب
تخت زنان زنان و زایمان
تخت شستشوی بیمار Shower Bed پوست و ترمیمی
تخت نوزاد و اطفال اطفال و نوزادان
تخت و صندلی دیالیز ارولوژی
تخت های فیزیوتراپی فیزیوتراپی
ترازو آزمایشگاهی
ترازو نوزاد، اطفال و بزرگسال تجهیزات عمومی
ترازوی اطفال اطفال و نوزادان
ترالی تجهیزات عمومی
ترالی آزمایشگاهی آزمایشگاهی
ترالی آشپزخانه لندری و آشپزخانه
ترالی اندوسکوپی تجهیزات عمومی
ترالی اورژانس تاسیسات و گازهای طبی
ترالی رختشویخانه لندری و آشپزخانه
ترالی سرو غذا لندری و آشپزخانه
ترالی فیكو چشم
تردمیل پزشکی فیزیوتراپی
ترمو بلاک آزمایشگاهی
ترمومتر تجهیزات عمومی
تروکار لاپاراسکوپی جراحی عمومی
تریال فریم CIOM/120-T-Universal Trial Frame چشم
تست ورزش فیزیوتراپی
تست ورزش قلبی قلب و عروق
تشک انکوباتور اطفال و نوزادان
تشک تخت تجهیزات عمومی
تشک مواج تجهیزات عمومی
تشک مواج فیزیوتراپی
تشک مواج High Risk فیزیوتراپی
تشک مواج High Risk قلب و عروق
تشک مواج High Risk مغز و اعصاب
تشک مواج Medium Risk قلب و عروق
تشک مواج Medium Risk مغز و اعصاب
تصفیه آب آزمایشگاهی
تصفیه آب تاسیسات و گازهای طبی
تصفیه هوا استریل و مواد ضدعفونی
تعمیر ابزار جراحی تجهیزات عمومی
تعمیر تجهیزات پزشکی تجهیزات عمومی
تعمیرات و قطعات یدکی اتوکلاو مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی پمپ سرنگ مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی فشارخون سنج مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی مونیتورینگ مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی ابزار جراحی مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی اکوکاردیوگرافی مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی ECG مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی پالس اکسیمتر مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی پمپ سرم مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی تجهیزات بیمارستانی مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی ترالی و تخت مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی ساکشن مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی سونوگرافی مشاوره و تجهیز
تعمیرات و قطعات یدکی سیستم های اندوسکوپی مشاوره و تجهیز
تقطیر پروتئین آزمایشگاهی
تکارتراپی فیزیوتراپی
تلسکوپ آرتروسکوپی ارتوپدی
تلسکوپ اسکال بیس گوش و حلق و بینی
تلسکوپ اسکال بیس مغز و اعصاب
تلسکوپ ریجید تجهیزات عمومی
تلسکوپ سیستوسکوپی ارولوژی
تلسکوپ سینوسکوپی زنان و زایمان
تلسکوپ سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
تلسکوپ فلکسیبل تجهیزات عمومی
تلسکوپ گوش گوش و حلق و بینی
تلسکوپ نفروسکوپی ارولوژی
تلسکوپ هیستروسکوپی زنان و زایمان
تلسکوپ یورتروتومی ارولوژی
تمپانومتر گوش و حلق و بینی
تنس TENS محرک عصبی فیزیوتراپی
توالت فرنگی (انواع مختلف) فیزیوتراپی
توانبخشی تعادل و حرکت فیزیوتراپی
توانبخشی روباتیک فیزیوتراپی
توانبخشی قلبی فیزیوتراپی
توپوگرافی چشم
توپوگرافی TMS5+ کامپیوتر و پرینتر چشم
توپوگرافیTMS-4N بدون کامپیوتر چشم
توراکوسکوپی توراکس و ریه
تورنیكت ارتوپدی
تورنیكت تجهیزات عمومی
توموگرافی چشمی OCT چشم
تونومتر چشم
تهیه و پیاده سازی استانداردهای تجهیزات پزشکی مشاوره و تجهیز
تی پیس تجهیزات بیهوشی
تی پیس اطفال اطفال و نوزادان
تیشو آزمایشگاهی
تیغ بیستوری مصرفی عمومی
تیغ میکروتوم آزمایشگاهی
تیغه شیور سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
تیغه لارنگوسکوپ گوش و حلق و بینی
تیلرروتپ آزمایشگاهی
تیوب کالیبراسیون معده جراحی عمومی
جار تست آزمایشگاهی
جرم گیر اولتراسونیک استریل و مواد ضدعفونی
جعبه عینک چشم
جعبه عینک CIOM/105N-Standard Trial چشم
جعبه عینک CIOM/106-H-Special Handle Set چشم
جعبه عینک CIOM/110-O-Obliqus Wood Set چشم
جعبه عینک CIOM/110-V-Vertical Wood set چشم
جعبه لام آزمایشگاهی
جلیقه و دامن سربی قلب و عروق
جوراب واریس فیزیوتراپی
چارت پرژکتور چشم
چاقو یورتروتومی ارولوژی
چراغ اتاق عمل تجهیزات عمومی
چراغ IR فیزیوتراپی
چراغ پیشانی تجهیزات عمومی
چراغ پیشانی یا هد لایت جراحی مغز و اعصاب
چرخ ویلچر فیزیوتراپی
چسب ( انواع مختلف ) مصرفی عمومی
چسب آنژیوکت مصرفی عمومی
چسب انواع مختلف آزمایشگاهی
چسب پارچه ای مصرفی عمومی
چسب جراحی مصرفی عمومی
چسب حصیری مصرفی عمومی
چسب ضد حساسیت مصرفی عمومی
چسب ضد حساسیت شفاف ( پی ای) مصرفی عمومی
چسب ضد حساسیت نان وون/میکروپور مصرفی عمومی
چست تیوب مصرفی عمومی
چشم شوی استیل و گالوانیزه آزمایشگاهی
چکش رفلکس ارتوپدی
چمبر آزمایشگاهی
حمام آب آزمایشگاهی
حمام التراسونیک آزمایشگاهی
حمام بافت آزمایشگاهی
خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان مشاوره و تجهیز
خرد کن ظروف کاغذی تجهیزات عمومی
خشک کن اسلاید آزمایشگاهی
خشک کن البسه لندری و آشپزخانه
خط سلف سرویس لندری و آشپزخانه
خلوص سنج اکسیژن تاسیسات و گازهای طبی
خلوص سنج اکسیژن تجهیزات عمومی
دام ترانسدیوسر قلب و عروق
داینامومتر فیزیوتراپی
دئودنوسکوپ گوارش
دراور استیل لندری و آشپزخانه
درب و پارتیشن سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
درپوشهای مجرای اشکی چشم
درماتوم برقی گوش و حلق و بینی
درمان بی اختیاری فیزیوتراپی
درمان بی اختیاری ادرار ارولوژی
دریپ جراحی مصرفی عمومی
دریل جراحی مغز و اعصاب مغز و اعصاب
دست خشک کن اتوماتیک لندری و آشپزخانه
دستبند ECG قلب و عروق
دستبند نوزاد ومادر اطفال و نوزادان
دستکش جراحی بدون پودر مصرفی عمومی
دستکش جراحی-معاینه مصرفی عمومی
دستکش سربی لاتکس ارتوپدی
دستکش سربی لاتکس تصویربرداری و مانیتورینگ
دستکش سربی لاتکس قلب و عروق
دستکش نایلونی مصرفی عمومی
دستگاه تست قند خون تجهیزات عمومی
دستگاه تصویر برداری CBCT فک و صورت
دستگاه تصویر برداری CBCT فک و صورت تصویربرداری و مانیتورینگ
دستگاه تصویر برداری داخل دهانی RVG تصویربرداری و مانیتورینگ
دستگاه دیونایزر (سیستم خالص سازی آب) دندانپزشکی
دستگاه روتم آزمایشگاهی
دستگاه فمتوسکند لیزر چشم
دستگاه گاماپروب جراحی عمومی
دستگاه نور سرد جراحی عمومی
دکوباکس مصرفی عمومی
دمکن برنج لندری و آشپزخانه
دوچرخه توانبخشی فیزیوتراپی
دوراهیل مغز و اعصاب
دوربین داخل دهانی فک و صورت
دوربین لاپاراسکوپی جراحی عمومی
دوربین میکروسکوپ آزمایشگاهی
دوش اضطراری آزمایشگاهی
دیاترمی فیزیوتراپی
دیتالاگر DATA LOGGER آزمایشگاهی
دیسپنسر آزمایشگاهی
دیسپنسر چشمی چشم
دیش استریل استریل و مواد ضدعفونی
دیگ لندری و آشپزخانه
دیوارپوش بیمارستانی تاسیسات و گازهای طبی
دیوارپوشهای بیمارستانی آنتی باکتریال آزمایشگاهی
دیونایزر آزمایشگاهی
ذوب پارافین آزمایشگاهی
رادیوگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
رادیوگرافی Newlif فک و صورت
رادیوگرافی پانورکس OPG دندانپزشکی
رادیوگرافی تک دندان دندانپزشکی
رادیولوژی پانوركس (OPG) سفالومتری فک و صورت
رادیوویزیوگرافی RVG فک و صورت
رترکتور ستون فقرات ارتوپدی
رترکتور ستون فقرات مغز و اعصاب
رتکم PHONYIX چشم
رتین اسکوپ چشم
ردیوسر لاپاراسکوپی جراحی عمومی
رزکتوسکوپی ارولوژی
رطوبت سنج آزمایشگاهی
رفراکتومتر آزمایشگاهی
رک آزمایشگاهی آزمایشگاهی
رکتوسیگموئیدوسکوپ گوارش
رگ یاب اطفال آزمایشگاهی
رگ یاب اطفال اطفال و نوزادان
رنگ آمیزی اسلاید آزمایشگاهی
روپوش سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
روپوش سربی دندانپزشکی فک و صورت
روتاتور آزمایشگاهی
رول انتقال بیمار Easy Move تجهیزات عمومی
رول لیبل های بیهوشی مصرفی عمومی
رول های دستبند بیمار مصرفی عمومی
ریل تایم PCR آزمایشگاهی
رینگ ختنه اطفال و نوزادان
رینگ های داخل چشمی چشم
زیرانداز بیمار مصرفی عمومی
ژل داکومنتیشن آزمایشگاهی
ژل درایر آزمایشگاهی
ژل سونوگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
ژل ضد عفونی استریل و مواد ضدعفونی
ساپورتهای ارتوپدی ارتوپدی
ساعت نابینایان فیزیوتراپی
ساعت و کرنومتر تاسیسات و گازهای طبی
ساکشن دندانپزشکی
ساکشن پرتابل تجهیزات عمومی
ساکشن تیوب جراحی عمومی
ساكشن سانترال تاسیسات و گازهای طبی
سانتریفوژ آزمایشگاهی
ست اسکال بیس گوش و حلق و بینی
ست اسکال بیس مغز و اعصاب
ست انما تصویربرداری و مانیتورینگ
ست پیچ شکسته ارتوپدی
ست درناژ قلب و عروق
ست سرم مصرفی عمومی
ست لوله تنفسی نوزاد اطفال و نوزادان
ست لوله ونتیلاتور توراکس و ریه
ست لوویژن کم بینایی فیزیوتراپی
ست معاینه چشم
ست میکروسرجری ارتوپدی
ست ونتیلاتور تجهیزات بیهوشی
ست هیسترو(سالپینوگراف) زنان و زایمان
ست یکبار مصرف مصرفی عمومی
ستACL&PCL ارتوپدی
ستون سقفی اتاق عمل تاسیسات و گازهای طبی
سدیمان آنالایزر آزمایشگاهی
سرخ کن دو سبده لندری و آشپزخانه
سرد خانه جسد آزمایشگاهی
سردخانه بالای صفر و زیر صفر لندری و آشپزخانه
سرساکشن دندانپزشکی
سرساکشن مصرفی عمومی
سرسمپلر آزمایشگاهی
سرسوزن آزمایشگاهی
سرسوزن مصرفی عمومی
سرسوزن دندانپزشکی دندانپزشکی
سرقلم های چشم چشم
سرمته های ارتوپدی ارتوپدی
سرنگ آزمایشگاهی
سرنگ مصرفی عمومی
سرنگ اینفلیتور آنژیوگرافی مصرفی عمومی
سروفیوژ آزمایشگاهی
سطل اتاق عمل تجهیزات عمومی
سطل استیل لندری و آشپزخانه
سکوبندی آزمایشگاهی آزمایشگاهی
سل کانتر آزمایشگاهی
سمان و کامپوزیت دندانپزشکی
سمپلر آزمایشگاهی
سمعک گوش و حلق و بینی
سنسور اکسیژن تاسیسات و گازهای طبی
سنگ شکن برون اندامی ESWL ارولوژی
سودالایم تجهیزات بیهوشی
سوزن اسپانیال و اپیدورال مغز و اعصاب
سوزن بیوپسی جراحی عمومی
سوزن بیوپسی گوارش
سوزن فیستولانیدل ارولوژی
سوزن ورس لاپاراسکوپی جراحی عمومی
سوکسله آزمایشگاهی
سوند - کاتتر مصرفی عمومی
سوند فولی زنان و زایمان
سوند معده گوارش
سونوگرافی ارولوژی
سونوگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
سونوگرافی زنان و زایمان
سونوگرافی قلب و عروق
سونوگرافی A/B چشم چشم
سونوگرافی پرتابل قلب و عروق
سونوگرافی عروق مغزی مغز و اعصاب
سونیکید جنین یاب زنان و زایمان
سه راهی انژیوکت مصرفی عمومی
سی آرم ارتوپدی
سی پپ اطفال و نوزادان
سی پی ام CPM فیزیوتراپی
سی تی اسکن CT_ SCAN تصویربرداری و مانیتورینگ
سیال اندوسکوپی فک و صورت
سیتوبراش زنان و زایمان
سیرکولار پانچ گوش و حلق و بینی
سیرکولار پانچ سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
سیستم اعلام کد و احضار گروه ها تاسیسات و گازهای طبی
سیستم القای مغناطیسی فیزیوتراپی
سیستوسکوپی ریجید ارولوژی
سیستوسکوپی فلکسیبل ارولوژی
سیفتی باکس تجهیزات عمومی
سیفتی باکس با درب پیچی تجهیزات عمومی
سیفتی باکس با درب فشاری تجهیزات عمومی
سیلر آزمایشگاهی
سیلر استریل و مواد ضدعفونی
سیمان یا گرافت استخوانی ارتوپدی
سینک آزمایشگاهی آزمایشگاهی
سینک شستشو ( سه مرحله ای و دو مرحله ای ) استریل و مواد ضدعفونی
سینک شستشوی نوزاد اطفال و نوزادان
سینک شستشوی نوزاد زنان و زایمان
سینک گچ گیری ارتوپدی
سینک و شیر اسکراپ تاسیسات و گازهای طبی
سینک و کابینت آشپزخانه لندری و آشپزخانه
سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
سینی غذا لندری و آشپزخانه
شاک ویو ارتوپدی
شاک ویوتراپی فیزیوتراپی
شان جراحی چشمی پرفره چشم
شان و گان تجهیزات عمومی
شانت مغزی مغز و اعصاب
شوک مغزی ECT مغز و اعصاب
شوینده التراسونیک آزمایشگاهی
شیپور مغز و اعصاب مغز و اعصاب
شیت آرتروسکوپی ارتوپدی
شیت توربوکست آتل گیری ارتوپدی
شیت رزکتوسکوپی ارولوژی
شیت سیستوسکوپی ارولوژی
شیت قلبی قلب و عروق
شیت هیستروسکوپی زنان و زایمان
شیت یورتروتومی  ارولوژی
شیر آزمایشگاهی آزمایشگاهی
شیر خلاء آزمایشگاهی
شیر دوش اطفال و نوزادان
شیر دوش نوزاد زنان و زایمان
شیر گاز آزمایشگاهی
شیر هوا آزمایشگاهی
شیشه سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
شیکر آزمایشگاهی
شیلد تخت و سقفی آنژیوگرافی قلب و عروق
شیلد چشمی چشم
شیلد صورت (طلق سربی) قلب و عروق
شیلد محافظ صورت چشم
شیلدهای سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
شیور آرتروسکوپی ارتوپدی
شیور سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
شیور مغز و اعصاب مغز و اعصاب
صندلی جراحی چشم چشم
صندلی خونگیری آزمایشگاهی
صندلی درمان بی اختیاری ادرار فیزیوتراپی
ضد عفونی محیط استریل و مواد ضدعفونی
طراحی بخشهای مختلف بیمارستانی مشاوره و تجهیز
طراحی درمان هتلینگ
ظروف آزمایشگاهی آزمایشگاهی
ظروف کاغذی یکبار مصرف مصرفی عمومی
عصا (انواع مختلف) فیزیوتراپی
عینک سربی تصویربرداری و مانیتورینگ
عینک سربی قلب و عروق
عینک یکبار مصرف چشم
فایبراسکوپ تجهیزات عمومی
فتال مانیتورینگ تصویربرداری و مانیتورینگ
فتوتراپی نوزاد اطفال و نوزادان
فتومتر بیوشیمی آزمایشگاهی
فروزن آزمایشگاهی
فریز درایر آزمایشگاهی
فریزر لندری و آشپزخانه
فریزر آزمایشگاهی آزمایشگاهی
فریزر پلاسما آزمایشگاهی
فریم اطفال وبزرگسال چشم
فشار سنج تجهیزات عمومی
فلت عروقی قلب و عروق
فلومتر تاسیسات و گازهای طبی
فمتوسکند چشم
فمتوسکند femtosecond چشم
فور استریل و مواد ضدعفونی
فورسپس بلکسلی سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
فورسپس دندانپزشکی دندانپزشکی
فورسپس لاپاراسکوپی جراحی عمومی
فورسپس نفروسکوپی ارولوژی
فیبر اندولیزر چشم
فیتینگ سمعک گوش و حلق و بینی
فیزیوتراپی ریه توراکس و ریه
فیزیوتراپی ریه قلب و عروق
فیکساتورهای خارجی ارتوپدی
فیکساتورهای خارجی استخوان ارتوپدی
فیکو چشم
فیكسرسرنوزاد اطفال و نوزادان
فیلتر (انواع مختلف) مصرفی عمومی
فیلتر تراکئوستومی تجهیزات بیهوشی
فیلتر دیالیز ارولوژی
فیلم رادیولوژی تصویربرداری و مانیتورینگ
قد سنج اطفال اطفال و نوزادان
قفسه و کابینت استیل تاسیسات و گازهای طبی
قفسه و کابینت استیل لندری و آشپزخانه
قلم کوتر لاپاراسکوپی جراحی عمومی
قیچی هیستروسکوپی زنان و زایمان
کابل ECG قلب و عروق
کابل نور سرد جراحی عمومی
کابل نورسرد تجهیزات عمومی
کاپنوگراف توراکس و ریه
کات نوزاد اطفال و نوزادان
کاتتر مونت مصرفی عمومی
کاتتر یا سوند ارولوژی
کاتینگ فورسپس سینوسکوپی گوش و حلق و بینی
کاغذ پزشکی مصرفی عمومی
کاغذ سونوگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
کاغذ سونوگرافی زنان و زایمان
کاغذ کرپ و رول استریل استریل و مواد ضدعفونی
کامبینیشن COMBINATION فیزیوتراپی
کامپوزیت دندانپزشکی
کامپوزیت فلو دندانپزشکی
کامفیل پوست و ترمیمی
کانتر سرد سلف سرویس لندری و آشپزخانه
کانکتور تجهیزات عمومی
کانولای جراحی قلب قلب و عروق
کاور استریل مصرفی عمومی
کاور کفش مصرفی عمومی
کباب پز لندری و آشپزخانه
کتتر CVC قلب و عروق
کتتر پورت اطفال اطفال و نوزادان
کتتر ورید مصرفی عمومی
کتتر یوروداینامیک ارولوژی
کراس لینکینگ چشم
کرایو تراپی فیزیوتراپی
کرایو چشم چشم
کرایو زنان زنان و زایمان
کرایوسرجری جراحی عمومی
کروماتوگرافی آزمایشگاهی
کروناکیلر استریل و مواد ضدعفونی
کروناکیلر تجهیزات عمومی
کروناکیلر مصرفی عمومی
کریسون پانچ ارتوپدی
کریسون پانچ مغز و اعصاب
کشش کمر و گردن (Traction) فیزیوتراپی
کف پوش چسب دار استریل و مواد ضدعفونی
کفپوش بیمارستانی تاسیسات و گازهای طبی
کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی جراحی عمومی
کلیپس فلزی و پلیمری جراحی عمومی
کلیپس فلزی یا پلیمری زنان و زایمان
کلیپس همولاک لاپاراسکوپی جراحی عمومی
کلیپس یاشارگیل یا آنوریسم مغز و اعصاب
کمپرسور هوا تاسیسات و گازهای طبی
کمپرسور هوای فشرده دندانپزشکی
کمد آندوسکوپی استریل و مواد ضدعفونی
کمد لباس لندری و آشپزخانه
کمرا اندوسکوپی تجهیزات عمومی
کمک تنفسی فیزیوتراپی
کمی لومینسانس آزمایشگاهی
کنترل خونریزی مصرفی عمومی
کنسول بالای تخت تاسیسات و گازهای طبی
کواگولامتر آزمایشگاهی
کوانتومتر چشم
کوتر حرارتی تجهیزات عمومی
کورت آرتروسکوپی ارتوپدی
کوره آزمایشگاهی آزمایشگاهی
کول باکس آزمایشگاهی
کولپوسكوپ زنان و زایمان
کولونوسکوپ گوارش
کولونوسکوپی جراحی عمومی
کووت آزمایشگاهی
کیت آزمایشگاهی آزمایشگاهی
کیت بیهوشی اپیدورال تجهیزات بیهوشی
کیت دیالیز ارولوژی
کیت سوپراپیوبیک ارولوژی
کیت سوختگی پوست و ترمیمی
کیت های پاپ اسمیر آزمایشگاهی
کیسه ادرار ارولوژی
کیسه ادرار مصرفی عمومی
کیسه بسته بندی مصرفی عمومی
کیسه ساكشن مصرفی عمومی
گارد سربی فک و صورت
گارو آزمایشگاهی
گارو مصرفی عمومی
گاز استریل دندانپزشکی
گاستروپک گوارش
گاستروسکوپ گوارش
گاستروسکوپی جراحی عمومی
گالی پاد استریل و مواد ضدعفونی
گاماکمرا تصویربرداری و مانیتورینگ
گاید وایر ارولوژی
گاید وایر مصرفی عمومی
گاید وایر آندوسکوپی و کولونوسکوپی گوارش
گایدهای بوژی و استایلت تجهیزات بیهوشی
گچ ارتوپدی ارتوپدی
گچ فایبرگلاس ارتوپدی
گرسپر آرتروسکوپی ارتوپدی
گرسپر سیستوسکوپی ارولوژی
گرسپر لاپاراسکوپی جراحی عمومی
گرسپر نفروسکوپی ارولوژی
گرسپر یورتروسکوپی ارولوژی
گرفت عروقی قلب و عروق
گرم کننده بیمار Patient Warming System تجهیزات بیهوشی
گرم کننده بیمار Patient Warming System تجهیزات عمومی
گرم کننده خون قلب و عروق
گلاس اینومر دندانپزشکی
گلوکومتر آزمایشگاهی
گلیز دندانپزشکی
گوشی پزشکی تجهیزات عمومی
گوشی پزشکی قلب و عروق
لاپاراسکوپی جراحی عمومی
لاپاراسکوپی یکبار مصرف جراحی عمومی
لاپاراسکوپی یکبار مصرف زنان و زایمان
لارنژیال ماسک تجهیزات بیهوشی
لارنگوسکوپ تجهیزات بیهوشی
لارنگوسکوپ فایبر اپتیک تجهیزات بیهوشی
لارنگوسکوپی گوش و حلق و بینی
لام و لامل آزمایشگاهی
لامپ اشعه UV آزمایشگاهی
لامپ میکروسکوپ آزمایشگاهی
لامپ های پزشکی تجهیزات عمومی
لامینار آزمایشگاهی
لانست آزمایشگاهی
لباسشویی بیمارستانی لندری و آشپزخانه
لکوپلاست تجهیزات عمومی
لگن زیر بیمار مصرفی عمومی
لگن شوی تاسیسات و گازهای طبی
لگن شوی تجهیزات عمومی
لنز چشمی چشم
لنز داخل چشمی چشم
لنزومتر چشم
لنزومتر TL-100 چشم
لنزومتر TL-7000 چشم
لوازم تارکخانه تصویربرداری و مانیتورینگ
لوازم مصرفی آزمایشگاهی آزمایشگاهی
لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی گوارش
لوازم یکبار مصرف ارولوژی ارولوژی
لوپ جراحی تجهیزات عمومی
لوپ جراحی جراحی عمومی
لوپ جراحی گوش و حلق و بینی
لوپ جراحی مغز و اعصاب
لوپ چشمی چشم
لوپ چشمی دندانپزشکی
لوپ رزکتوسکوپی ارولوژی
لوله آزمایشگاهی آزمایشگاهی
لوله تراشه تجهیزات بیهوشی
لوله تراشه مصرفی عمومی
لوله تراکئوستومی تجهیزات بیهوشی
لوله ساکشن مصرفی عمومی
لوویژن (کم بینایی) چشم
لیبل ثبت اطلاعات مصرفی عمومی
لیبل آزمایشگاهی آزمایشگاهی
لیبل سرم مصرفی عمومی
لیبل های شناسایی بیمار مصرفی عمومی
لیزر 2CO واژینال زنان و زایمان
لیزر آی پی ال پوست، مو، لیزر
لیزر ارولوژی ارولوژی
لیزر الکساندرایت پوست، مو، لیزر
لیزر پرتوان فیزیوتراپی
لیزر جراحی جراحی عمومی
لیزر جراحی (Nd: YAG) گوش و حلق و بینی
لیزر داپلر جهت تشخیص عمق سوختگی پوست و ترمیمی
لیزر فیزیوتراپی فیزیوتراپی
لیزرهای چشمی چشم
لیگاشور ارولوژی
لیگاشور تجهیزات عمومی
لیگاشور جراحی عمومی
لیگاشور زنان و زایمان
مارکر جراحی جراحی عمومی
مارکر جراحی مصرفی عمومی
ماسک آزمایشگاهی
ماسک اکسیژن تجهیزات بیهوشی
ماسک بیهوشی تجهیزات بیهوشی
ماسک کشدار سه لایه مصرفی عمومی
ماسک ونچوری تجهیزات بیهوشی
ماسك سیلیکونی تجهیزات بیهوشی
ماشین بیهوشی تجهیزات بیهوشی
ماشین ظرفشویی صنعتی لندری و آشپزخانه
ماشین یخ ساز آزمایشگاهی
ماموگرافی تصویربرداری و مانیتورینگ
مانومتر تاسیسات و گازهای طبی
مانیتور اکسیژن تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتور اندوسکوپی تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتور جراحی تجهیزات عمومی
مانیتور رادیولوژی تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتور سانترال تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتور سیگنال مغزی تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتور علائم حیاتی تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتور علائم حیاتی قلب و عروق
مانیتورهای گرید پزشکی جراحی تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتورینگ سیگنالهای مغزی مغز و اعصاب
مانیتورینگ عصب تصویربرداری و مانیتورینگ
مانیتورینگ عصب گوش و حلق و بینی
مایع رابردم دندانپزشکی
مته کرانیال مغز و اعصاب
محافظ سربی بدن تصویربرداری و مانیتورینگ
محلول ضد عفونی استریل و مواد ضدعفونی
محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی گوارش
محلول ها آزمایشگاهی
محلول های شستشوی اسپرم آزمایشگاهی
محیط کشت آزمایشگاهی
مراقبت های ویژه مصرفی عمومی
مرطوب کننده ونتیلاتور تجهیزات بیهوشی
مش مصرفی عمومی
مش بینی گوش و حلق و بینی
مش گرافت پوستی پوست و ترمیمی
مش واژینال زنان و زایمان
مگنت تراپی ارتوپدی
مگنتوتراپی فیزیوتراپی
منبع نور سرد تجهیزات عمومی
منیپولیتور هیستروسکوپی زنان و زایمان
مورسلیتور زنان و زایمان
میز استیل تاسیسات و گازهای طبی
میز برقی معاینه چشم چشم
میکرو اسپونژ چشم
میکرواسپونژ چشم
میکرواینجكشن I.V.F زنان و زایمان
میکروتوم آزمایشگاهی
میکروتیوب آزمایشگاهی
میکرودرم ابریژن پوست، مو، لیزر
میکروست جراحی عمومی
میکروست مصرفی عمومی
میکروسکوپ آزمایشگاهی
میکروسکوپ چشم
میکروسکوپ جراحی تجهیزات عمومی
میکروسکوپ جراحی ENT گوش و حلق و بینی
میکروسکوپ جراحی چشم چشم
میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب مغز و اعصاب
میکروفیوژ آزمایشگاهی
میکروکراتوم چشم
میکروموتور گوش و حلق و بینی
میکروموتور جراحی تجهیزات عمومی
میکروموتور جراحی مغز و اعصاب مغز و اعصاب
میکروموتور فک و صورت فک و صورت
میکروموتورهای دندانپزشکی دندانپزشکی
میکسر آزمایشگاهی
نازوفارنگوسکوپ گوش و حلق و بینی
نبولایزر تجهیزات عمومی
نبولایزر اولتراسونیک توراکس و ریه
نبولایزر دارو تجهیزات عمومی
نبولایزر دارو قلب و عروق
نخ جراحی مصرفی عمومی
نخ جراحی چشمی چشم
نرم افزار کولپوسکوپی زنان و زایمان
نرم افزار مستندسازی فرایند استریل استریل و مواد ضدعفونی
نرو اندوسکوپی مغز و اعصاب
نفروسکوپی ارولوژی
نگاتوسکوپ تجهیزات عمومی
نگاتوسکوپ تصویربرداری و مانیتورینگ
نمونه بردار آزمایشگاهی
نوار عضله و عصب EMG فیزیوتراپی
نوروفید بک مغز و اعصاب
نوک سمپلر آزمایشگاهی
نویگیشن (Navigation) گوش و حلق و بینی
نویگیشن جراحی NAVIGATION مغز و اعصاب
نیدل آنژیوگرافی قلب و عروق
وارمر نوزاد اطفال و نوزادان
وازوترین فیزیوتراپی
واکر ارتوپدی
واکر فیزیوتراپی
وان ( انواع مختلف ) فیزیوتراپی
وان سوختگی پوست و ترمیمی
وان شستشو لندری و آشپزخانه
وپورایزر تجهیزات بیهوشی
ورتکس آزمایشگاهی
ورس نیدل لاپاراسکوپی جراحی عمومی
ورقه و ژل سیلیکون Silicon Gel پوست و ترمیمی
ورکینگ المنت رزکتوسکوپی ارولوژی
ورکینگ یورتروتومی ارولوژی
وکیوم تراپی فیزیوتراپی
وکیوم مركزی تاسیسات و گازهای طبی
ولوباکس تاسیسات و گازهای طبی
ونتیلاتور تجهیزات بیهوشی
ونتیلاتور توراکس و ریه
ونتیلاتور پرتابل تجهیزات بیهوشی
ویبراتور فیزیوتراپی
ویرپول فیزیوتراپی
ویسکومتر آزمایشگاهی
ویلچر ارتوپدی
ویلچر تجهیزات عمومی
ویلچر فیزیوتراپی
هات پک فیزیوتراپی
هات پلیت آزمایشگاهی
هایتاپ (هایتون تراپی) فیزیوتراپی
هپارین لاک آزمایشگاهی
هپارین لاک (صفربند) مصرفی عمومی
هدایت سنج آزمایشگاهی
هدرست جراحی تجهیزات عمومی
هدرست جراحی چشم چشم
هدرست مغز و اعصاب مغز و اعصاب
هدلایت جراحی عمومی
هدلایت گوش و حلق و بینی
هدلایت چراغ پیشانی چشم
هدلایت یا چراغ پیشانی گوش و حلق و بینی
هضم پروتئین آزمایشگاهی
همزن آزمایشگاهی
هموژنایزر آزمایشگاهی
هموگلوبینومتر آزمایشگاهی
هوای فشرده مرکزی تاسیسات و گازهای طبی
هود آزمایشگاهی آزمایشگاهی
هود نوزاد اطفال و نوزادان
هوک آرتروسکوپی ارتوپدی
هوک لاپاراسکوپی جراحی عمومی
هوک یورتروتومی ارولوژی
هولتر قلب و عروق
هولتر فشار خون قلب و عروق
هولتر مانیتور فشار خون NIBP قلب و عروق
هولتر مانیتورینگ ریتم ECG قلب و عروق
هوم استریل تجهیزات عمومی
هوم استریل مصرفی عمومی
هیدروتراپی فیزیوتراپی
هیستروسکوپی زنان و زایمان
یخچال آزمایشگاهی آزمایشگاهی
یخچال بانک خون آزمایشگاهی
یخچال زیرمیزی آزمایشگاهی
یخچال نگهداری کیت و دارو آزمایشگاهی
یخچال نگهداری واکسن آزمایشگاهی
یو پی اس UPS تاسیسات و گازهای طبی
یورتروتومی ارولوژی
یورتروسکوپ ریجید ارولوژی
یورتروسکوپ فلکسیبل ارولوژی
یوروداینامیک ارولوژی
یونیت ENT گوش و حلق و بینی
یونیت و صندلی دندانپزشکی دندانپزشکی
ابزار و تجهیزات اندوسکوپی ارولوژی لاپاراسکوپی -
درباره اتاق عمل -
فوندوس کمرا -
کراتومتر -
یونیت چشم پزشكی -
آفتالموسكوپ -
مورسیلیتور -
CARM اتاق عمل -
ابزار اندوسکوپی اطفال -
الكتروآنسفالوگراف ویدئو (EEG) -
اندیکاتور تست اوکلاو -
اورب اسكن -
تونومتری -
دستکش جراحی معاینه -
رادیولوژی دیجیتال -
سونیکید جنین یاب -
کاغذپزشکی -
کلیپس تیتانیومی پلیمری -
کمد جاکفشی اتاق عمل -
گاز استریل ساده -
اسپاینال اپیدورال -
سوند کاتتر -
پوشش سربی -
مانیتور اندوسکوپی -
ابزار و تجهیزات اندوسکوپی ارولوژی / لاپاراسکوپی -
آر او ریورس اسمزRO -
اسلاید استیز -
اعلام کد CPR -
اندوسونوگرافی -
بلاتینگ سیستم -
بلیچینگ دندانپزشکی -
پی پت -
رادیولوژی C ARM -
ژل در ایر -
سرخ کن دوسبده -
سنگ شکن درون اندامی پنوماتیک -
اطلاعات تجهیزات پزشکی -
تعمیرات و قطعات یدکی دستگاه شوک -
سیستم جامع ارتباطی -
میکسر دندانسازی -
ساکشن سانترال -
هندپیس میکرو موتور -
اداره تجهیزات پزشکی -
ترازو آزمایشگاهی -
رادیولوژی C ARM -
دستکش جراحی معاینه -
ابزار و تجهیزات اندوسکوپی ارولوژی لاپاراسکوپی -
آر او ریورس اسمزRO -
اندیکاتور تست اوکلاو -
الكتروآنسفالوگراف ویدئو (EEG) -
رادیولوژی C ARM -
CT SCAN -
اتوكلاو -
کلیپس تیتانیومی پلیمری -
اتاق عمل -
شانت مغزی انواع -
اندیکاتور تست اوکلاو -
O arm -
هد رس مغز و اعصاب( مینفیلد) -
سونیکید جنین یاب -
رادیوگرافی پانورکس OPG -
بالن دیلاتور -
لوپ -
پیچ ارتودنسی(انواع مختلف) -
کتتر فولی -
تورنیکت -
کامبینیشن -
الکترو کوتر -
چسب ضد حساسیت نان وون/ میروپور -
-
دستگاه Specular Microscope مدل FT1000 -
Specular Microscope مدل EM4000 -
Noncontact Tonometer مدل FT1000 -
پکی متری SP100/Pachymeter -
اتورفرکتومتر-کراتومتر RC5000 -
اتورفرکتومتر-کراتومتر RC800 -
دستگاه لنزومتر TL-100 -
دستگاه لنزومتر TL-7000 -
توپوگرافی TMS-4N بدون کامپیوتر -
B SCAN مدل AL4000 + UD8000 -
A/B SCAN مدل UD8000 -
الکترو فیزیولوژی Reti Port Scan 21 -
OCT مدلAngiovue -
OCT مدل AVANTI-RTVUE XR with CAM -
A/B SCAN مدل UD8000 -
الکترو فیزیولوژی Reti Port Scan 21 -
B SCAN مدل AL4000 + UD8000 -
CIOM/110-M-Well Oblique Wood set -
جعبه عینک CLOM/110-M-Wall Oblique Wood Set -
دستگاه خلوص سنج اکسیژن -
مجیک باکس -