ابزار جراحی مغز و اعصاب(کرانیاتومی)
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «ابزار جراحی مغز و اعصاب(کرانیاتومی)»
ابزار جراحی مغز و اعصاب(کرانیاتومی) (بخش مغز و اعصاب)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تهران جراح نوین
Medtronic
آمریکا ۲۲۶۶۰۸۲۷ - ۲۲۶۵۰۸۷۷ -75917
متن