ماشین بیهوشی
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «ماشین بیهوشی»
ماشین بیهوشی (بخش تجهیزات بیهوشی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شالچیلار و برادران
PENLON
انگلستان 88893311(8خط)-88910444(4خط)
احیا درمان پیشرفته
MEDEC
ایران /بلژیک 22250555
فن آوری آزمایشگاهی
Dameca
دانمارک 88750666-88523951-4
الکترونیک برتر
PEC
ایران(تحت لیسانسOES) 88982612-16,76250650-58
فنون آزمایشگاهی
Drager
آلمان 88748000
آرمان تندرست مد
STEPHAN
آلمان 66959111-5
آریا کوروش تجهیز
ANJUE
چین 36601223-29
پیشگامان صنعت تایماز
DAMECA
دانمارک 88382820-38
کیمیای عافیت
Heinen+Lowenstein
آلمان 44451725-6
پویندگان راه سعادت
SIARE
ایتالیا ۰۹۱۲۱۹۷۷۱۵۷ 88974563 ۷۷۱۸۰۶۳
امین تجارت رسپینا
88683361
تابان طب پارسه
ORICARE
امریكا 88813294-5 88321670-2
سرآمد طب پارایه
DATEC
ایران 22870267-73
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161

تبلیغ شماره 1 در گروه ماشین بیهوشی (تجهیزات بیهوشی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ماشین بیهوشی (تجهیزات بیهوشی)
اینجا جای تبلیغ شماست

ماشین بیهوشی

خرید ماشین بیهوشی 

قیمت ماشین بیهوشی