ماشین بیهوشی
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «ماشین بیهوشی»
ماشین بیهوشی (بخش تجهیزات بیهوشی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فن آوری آزمایشگاهی
Dameca
دانمارک 88750666-88523951-4
آرمان تندرست مد
STEPHAN
آلمان 66959111-5
فنون آزمایشگاهی
Drager
آلمان 88748000
آریا کوروش تجهیز
ANJUE
چین 36601223-29
پیشگامان صنعت تایماز
DAMECA
دانمارک 88382820-38
پویندگان راه سعادت
SIARE
ایتالیا 77180630-4
کیمیای عافیت
Heinen+Lowenstein
آلمان 44451725-6
تابان طب پارسه
ORICARE
امریكا 88813294-5
سرآمد طب پارایه
DATEC
ایران 22870267-73
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161
احیا درمان پیشرفته
MEDEC
ایران /بلژیک 22250555
شالچیلار و برادران
PENLON
انگلستان 88893311(8خط)-88910444(4خط)
الکترونیک برتر
PEC
ایران(تحت لیسانسOES) 88982612-16,76250650-58

تبلیغ شماره 1 در گروه ماشین بیهوشی (تجهیزات بیهوشی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه ماشین بیهوشی (تجهیزات بیهوشی)
اینجا جای تبلیغ شماست

ماشین بیهوشی

خرید ماشین بیهوشی 

قیمت ماشین بیهوشی