ماموگرافی
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «ماموگرافی»
ماموگرافی (بخش تصویربرداری و مانیتورینگ)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
فن آوری آزمایشگاهی
SIEMENS
آلمان 88750666-88523951-4
نوآوران طب فردا
ITALRAY S.R.L
ایتالیا 86022100
دیده بان تجهیز آسمان
I.M.S
ایتالیا 02188622991
تکاپو طب
Hologic-Inc
آمریکا 88811106-7
نوآوران درمان اطلس
METALTRONICA S.P.A
ایتالیا 88536271-3

تبلیغ شماره 1 در گروه ماموگرافی (تصویربرداری و مانیتورینگ)
اینجا جای تبلیغ شماست