محلول ضد عفونی
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «محلول ضد عفونی»
محلول ضد عفونی (بخش استریل و مواد ضدعفونی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اسطوره طب پارس
HY SPRAY
بلژیک 88041764-6
ایده گستر درمان
NEODISHER
آلمان 88550233-4
ایران آوند فر
JAVEL DOZE
فرانسه 66422655
آیریا برنا
Schulke & Mayr
آلمان 88986730-3
آیریانیک
DECONEX
سوئیس 27666_۰۲۱
دارویی به بان شیمی
به بان شیمی
ایران 6658126۹,66581294-5
بی ان ام
Martin
آلمان ۴ -021-88740850 88731224-7
پارس سینوهه پاد
Umonium&Phitogel
بل‍ژیك 02174676 22890996
پدیده درج
P.O.C
اتریش 88845161-88830267
پورا طب
prosept
سوئیس 82711-82710000
داروسازی کیمیافام
Sanosil
سوئیس ۰۲۱-۲۲۸۱۵۸۱۸
رامشین شیمی
رامشین شیمی
ایران 65299141-2
رضا راد
رضا راد
ایران 88880704
سازیبا
MICROZED ID MAX
ایران ۲۲۰۱۱۰۳۰-۲۴۵۰۷۰۰۰-فکس:۲۴۵۰۷۱۱۱
سیمین تاک(راموز)
راموز
ایران ۲۲۲۵۳۹۶-۷
سینا گستر پیشرفته
OCC
سوئیس 88579972-6
فرآوران همگام
TAURO LOCK
آلمان 86030043-86030029-86030053-86030032
فن آوری ایرانیان همگام مهر
AIRSPACE
فرانسه 66568851-3
کیمیای عافیت
SynergyHealth
انگلستان 44451725-6
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
B.BRAUN
آلمان 88727215-18
هوانیکان
نیکان II وIII
ایران 44416471 -44473652/4

تبلیغ شماره 1 در گروه محلول ضد عفونی (استریل و مواد ضدعفونی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه محلول ضد عفونی (استریل و مواد ضدعفونی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 3 در گروه محلول ضد عفونی (استریل و مواد ضدعفونی)
اینجا جای تبلیغ شماست

محلول ضد عفونی 

خرید محلول های ضد عفونی

قیمت محلول ضد عقونی