محلول ها
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «محلول ها»
محلول ها (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آیریانیک
DECONEX
سوئیس 27666
دارویی به بان شیمی
به بان شیمی
ایران 6658126۹,66581294-5
پارس سینوهه پاد
Umonium&Phitogel
بل‍ژیک 22890996
رامشین شیمی
رامشین شیمی
ایران 65299141-2
اریس آزما مهر صبا
مختلف
ایران 55428149-55428148-09125087027
سینا گستر پیشرفته
OCC
سوئیس 88579972-6
ایده گستر درمان
NEODISHER
آلمان 88550233-4
کیمیای عافیت
SynergyHealth
انگلستان 44451725-6
ایران هاسکو
SEAC
ایتالیا 66490412-3, 66975396-7
نوآوران آزما پژوه مهر
EPENDORF
66915844-66915866-88992083-4-88942215
آذر طب آسوده
تکسا طب کیمیا
ایران ۰۴۱_۳۳۳۵۲۹۳۷

تبلیغ شماره 1 در گروه محلول ها (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه محلول ها (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

محلول ها 

خرید محلول های آزمایشگاهی

قیمت محلول های آزمایشگاهی