محلول ها
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «محلول ها»
محلول ها (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سینا گستر پیشرفته
OCC
سوئیس 88579972-6
اریس آزما مهر صبا
مختلف
ایران 55428149-55428148-09125087027
ایده گستر درمان
NEODISHER
آلمان 88550233-4
کیمیای عافیت
SynergyHealth
انگلستان 44451725-6
ایران هاسکو
SEAC
ایتالیا 66977842-3 66490412-3 66975396-7
نوآوران آزما پژوه مهر
EPENDORF
66915844-66915866-88992083-4-88942215
آذر طب آسوده
تکسا طب کیمیا
ایران 89784524, 09144010871
آیریانیک
DECONEX
سوئیس 27666_۰۲۱
دارویی به بان شیمی
به بان شیمی
ایران 6658126۹,66581294-5
پارس سینوهه پاد
Umonium&Phitogel
بل‍ژیک 02174676 22890996
رامشین شیمی
رامشین شیمی
ایران 65299141-2

تبلیغ شماره 1 در گروه محلول ها (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه محلول ها (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

محلول ها 

خرید محلول های آزمایشگاهی

قیمت محلول های آزمایشگاهی