محلول ها
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «محلول ها»
محلول ها (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
کیمیای عافیت
SynergyHealth
انگلستان 44451725-6
اریس آزما مهر صبا
مختلف
ایران 55428149-55428148-09125087027
نوآوران آزما پژوه مهر
EPENDORF
66915844-66915866-88992083-4-88942215
ایده گستر درمان
NEODISHER
آلمان 88550233-4
ایران هاسکو
SEAC
ایتالیا 66977842-3 66490412-3 66975396-7
آیریانیک
DECONEX
سوئیس 27666_۰۲۱
دارویی به بان شیمی
به بان شیمی
ایران 6658126۹,66581294-5
پارس سینوهه پاد
Umonium&Phitogel
بل‍ژیک 02174676 22890996
رامشین شیمی
رامشین شیمی
ایران 65299141-2
سینا گستر پیشرفته
OCC
سوئیس 88579972-6

تبلیغ شماره 1 در گروه محلول ها (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه محلول ها (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

محلول ها 

خرید محلول های آزمایشگاهی

قیمت محلول های آزمایشگاهی