منبع نور سرد
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «منبع نور سرد»
منبع نور سرد (بخش تجهیزات عمومی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
نیما طب دانش
NTD
ایران 01133408585-09113539270
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
درمان گستر آپادانا
Ilo.electronic
آلمان 88663101
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان ۶۶۴۸۱۰۰۲_ 66481000
پارس حکیم
HERMANN
آلمان 66978426-8
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
تهران جراح نوین
Medtronic Covidien
آمریکا ۲۲۶۶۰۸۲۷ - ۲۲۶۵۰۸۷۷ -75917
پارس طب مبین
REMA
آلمان 88681032 - ٨٨٦٨٢٣٥٤
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
جلال آرا
Smith & Nephew
آمریکا 88884888
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
اسپرلوس الکترونیک
ELCON
آلمان 88244067, 88230560-9
داهی طب
Stryker
آمریكا 57632000
تجهیزات پزشکی رئوف
COMEG
فرانسه-آلمان 09126057011 -88759015-16

منبع نور سرد
کمپانی STORZ

شرکت
آریان تندرست طب
66481000


انواع منبع نور سرد
کمپانی Ackermann آلمان

شرکت درمان گستر میعاد
تلفن : 88345586_ 88312054

منبع نور سرد 

خرید منبع نور سرد

قیمت منبع نور سرد