میکروتوم
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «میکروتوم»
میکروتوم (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمین طب نوین
MICROM
آلمان 88673906-7, 88880008
آزما شناسان آریا
HISTO LINE
ایتالیا 66568528-9
پویا احراز صنعت نوین قشم
Scilab
انگلستان 09121495031 -021-22887535- 22887539 - 88550694
شفا آور رای
ترمو شاندون
انگلستان 88968580_88748699,88754441

میکروتوم 

خرید میکروتوم 

قیمت میکروتوم