میکروتوم
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «میکروتوم»
میکروتوم (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمین طب نوین
MICROM
آلمان 88673906-7, 88880008
آزما شناسان آریا
HISTO LINE
ایتالیا 66568528-9
پویا احراز
Scilab
انگلستان 22887535- 22887539 - 88550694 - 88550695
شفا آور رای
ترمو شاندون
انگلستان 88968580_88748699,88754441

تبلیغ شماره 1 در گروه میکروتوم (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

میکروتوم 

خرید میکروتوم 

قیمت میکروتوم