میکروسکوپ
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «میکروسکوپ»
میکروسکوپ (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ستاره پزشکی ایما
OPTIKA
ایتالیا 22821532-4
اوزان
KYOWA
ژاپن 88804690-95_88915666-7
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران ۰۲۱-۲۲۹۸۸۰۲۶،۰۳۱-۳۴۵۲۲۰۳۰
اوزان
آلمان 88804690-95_88915666-7
فنون آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88748000
ایران پنام
Bestscope
چین 88321070-4
مارستان
زایس
آلمان 23514000
ایران پنام
Medline
انگلستان 88321070-4
ماورای فنون عصر
SERON Technologies
کره جنوبی 26700501
آرمین شگرف
VISION ENGINEERING
انگلستان 88500481، فکس:88500480
نیما پویش طب
EUROIMMUN
آلمان 22906074-9,22906040
آرمین طب نوین
LEICA
آمریکا 88673906-7, 88880008
نیما پویش طب
BOECO
آلمان 22906074-9,22906040
آریا هوشمند آزما
HUMAN
آلمان 88728003-7
آزما شناسان آریا
LABO AMERICA
آمریکا 66568528-9

تبلیغ شماره 1 در گروه میکروسکوپ (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه میکروسکوپ (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

میکروسکوپ 

خرید میکروسکوپ 

قیمت میکروسکوپ