میکروسکوپ
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «میکروسکوپ»
میکروسکوپ (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اوزان
KYOWA
ژاپن 88804690-95_88915666-7
ستاره پزشکی ایما
OPTIKA
ایتالیا 22821532-4
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران ۰۳۱-۳۴۵۲۲۰۳۰
اوزان
آلمان 88804690-95_88915666-7
ایران پنام
Bestscope
چین 88321070-4
فنون آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88748000
ایران پنام
Medline
انگلستان 88321070-4
مارستان
زایس
آلمان 23514000
آرمین شگرف
VISION ENGINEERING
انگلستان 88500481، فکس:88500480
ماورای فنون عصر
SERON Technologies
کره جنوبی 26700501
آرمین طب نوین
LEICA
آمریکا 88673906-7, 88880008
نیما پویش طب
EUROIMMUN
آلمان 22906074-9,22906040
آریا هوشمند آزما
HUMAN
آلمان 88728003-7
نیما پویش طب
BOECO
آلمان 22906074-9,22906040
آزما شناسان آریا
LABO AMERICA
آمریکا 66568528-9

تبلیغ شماره 1 در گروه میکروسکوپ (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه میکروسکوپ (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

میکروسکوپ (بخش چشم)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فجر شاهد
Takagi
ژاپن 02188344435-8 شماره فکس: 88344439

تبلیغ شماره 1 در گروه میکروسکوپ (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست


تبلیغ شماره 2 در گروه میکروسکوپ (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

میکروسکوپ 

خرید میکروسکوپ 

قیمت میکروسکوپ