شرکت ثمر حمد آریا

اطلاعات شرکت ثمر حمد آریا


 •  مدیر عامل  
  پری ناز محمدی
 •  آدرس  
  تبریز- جاده آذر شهر-شهرک سلیمی
 •  تلفن  
  04134329265
 •  توضیحات  

  هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.