شرکت سما میکرو

اطلاعات شرکت سما میکرو


 •  مدیر عامل  
  وحید عباسپور تهرانی فرد
 •  آدرس  
  تهران- خیابان آپادانا- شماره 22
 •  تلفن  
  88765011 - 16
 •  توضیحات  

  نمایندگی‌ها


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آنالایزر
  PERKIN ELMER
  آمریکا آزمایشگاهی
  اتمیک ابزوربشن (جذب اتمی)
  PERKIN ELMER
  آمریکا آزمایشگاهی
  اسپکتروفوتومتر
  PERKIN ELMER
  آمریکا آزمایشگاهی
  پ هاش متر PHمتر
  SARTORIUS
  آلمان آزمایشگاهی
  رطوبت سنج
  SARTORIUS
  آلمان آزمایشگاهی
  سانتریفوژ
  Sartorius(Sigma)
  آلمان آزمایشگاهی
  کروماتوگرافی
  آمریکا آزمایشگاهی