شرکت طبیب ابزار گستر تهران

اطلاعات شرکت طبیب ابزار گستر تهران


 •  مدیر عامل  
  محمد مطمئن فعال
 •  آدرس  
  تهران-آدرس : تهران، اتوبان همت غرب، خیابان سردار جنگل، بالاتر از چهار راه مخبری، ساختمان آسمان سردار، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 303
 •  تلفن  
  44894956-44894958 44488705-
 •  توضیحات  

  نمایندگی‌ها


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  LOEN
  چین ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  LOEN
  چین ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  LOEN
  چین ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  LOEN
  چین ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  LOEN
  چین ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  LOEN
  چین ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  LOEN
  چین ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  LOEN
  چین ارولوژی
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  LOEN
  چین اطفال و نوزادان
  برونکوسکوپ ریجید
  LOEN
  چین تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  LOEN
  چین تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  LOEN
  چین تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  LOEN
  چین تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  LOEN
  چین تجهیزات عمومی
  اندویژن
  LOEN
  چین تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  LOEN
  چین تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  LOEN
  چین تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  LOEN
  چین تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  LOEN
  چین تجهیزات عمومی
  توراکوسکوپی
  LOEN
  چین توراکس و ریه
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  LOEN
  چین جراحی عمومی
  ابزار هیستروسکوپی
  LOEN
  چین زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  LOEN
  چین زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  LOEN
  چین زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  LOEN
  چین زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  LOEN
  چین زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  LOEN
  چین زنان و زایمان
  ابزار سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  ابزار لارنگوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  LOEN
  چین گوش و حلق و بینی
  بالون لاغری
  medsil
  روسیه مصرفی عمومی
  تلسکوپ اسکال بیس
  LOEN
  چین مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  LOEN
  چین مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  LOEN
  چین مغز و اعصاب